22 August, 2019

Buletin fiscal: TVA inclusă în prețul agreat dintre părți

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, publicată la începutul acestei săptămâni în Monitorul Oficial nr. 20/12 ianuarie 2015, care amendează Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, modifică modalitatea de calcul a TVA datorată atunci când părțile nu convin nimic cu privire la TVA.

Astfel, atunci când prețul a fost stabilit de părți fără nicio mențiune cu privire la TVA, iar furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la cumpărător TVA solicitată de autoritățile fiscale, se consideră că prețul include deja TVA, iar autoritățile nu pot impune furnizorului/prestatorului plata TVA calculată peste prețul agreat.

De menționat că Decizia se aplică în toate domeniile, nu numai pentru livrări taxabile de construcții și terenuri.

Decizia este în linie cu interpretarea Curții Europene de Justiție în cauzele conexe C-249/12 și C-250/12, publicată în noiembrie 2013.

Autori:

Alexandru Cristea (alexandru.cristea@tuca.ro), Alin Chitu (alin.chitu@tuca.ro)

comentarii

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu