Guvernul a adoptat un proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administrației Fondului pentru Mediu. Valoarea totală a veniturilor estimate, pentru anul 2023, este de circa 7,312 miliarde lei.
Programele pentru protecţia mediului confom bugetului pentru anul 2023 sunt:

 • Programul Casa Verde Fotovoltaice – Programul susține finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice. Bugetul pentru organizarea unor sesiuni noi de finanțare în anul 2023 va fi de 2 miliarde de lei, astfel:
  • 1,75 miliarde de lei pentru asigurarea bugetului necesar relansării înscrierilor în Program în cursul anului 2023 a beneficiarilor persoane fizice;
  • 250 de milioane de lei pentru asigurarea bugetului necesar lansării unei sesiuni de finanțare în anul 2023 pentru înscrierea unităților de cult, a instituțiilor publice și a entităților juridice non-profit din domeniul asistenței sociale.
 • Rabla Clasic – Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național este cel mai longeviv program guvernamental. Se derulează din anul 2005, anul acesta urmând să fie lansată cea de-a 19-a ediție. Bugetul alocat, 560 de milioane de lei.
 • Programul Rabla Plus – Bugetul alocat anul acesta este de 780 milioane lei.
 • Programul Microbuze Electrice – În acest an, va fi lansat în premieră.  Prin acest program vor fi achiziționate microbuze noi electrice, microbuze noi hibride și microbuze noi alimentate cu GNC pentru transportul elevilor, având la bază necesitățile identificate la nivelul fiecărei UAT din cadrul solicitanților, la nivel național. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei.
 • Programul dezvoltarea infrastructurii velo în România – Programul continuă și în 2023 cu un buget de 50 de milioane de lei.
 • Programul Rabla local – este complementar Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus și are ca scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate, cu grad ridicat de poluare. În cadrul acestui program, suma prevăzută pentru un autovehicul mai vechi de 15 ani este de 3.000 de lei. Acest program va fi implementat cu ajutorul unităților administrativ-teritoriale. Buget prevăzut- 240 de milioane de lei, buget ce va permite casarea a aproximativ 100.000 de autovehicule uzate.
 • Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice – Obiectul acestui program vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora. Având în vedere necesitatea care există în România pentru modernizarea clădirilor publice, în special a unităților de învățământ, a creșelor, grădinițelor, școlilor gimnaziale și liceelor, anul acesta va fi lansată o nouă sesiune de finanțare cu un buget de aproximativ 451 de milioane de lei.
 • Programul Rabla pentru Electrocasnice – Bugetul alocat Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic pentru anul 2023 va fi de 75 milioane de lei. Bugetul a fost diminuat întrucât în ultima sesiune organizată, sumele nu au mai fost epuizate așa cum se întâmpla în edițiile trecute.
 • Programul privind educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului – Bugetul alocat este de 265 de milioane de lei pentru susținerea a trei programe diferite, după cum urmează:
  • 15 milioane de lei pentru relansarea sesiunii și încheierea contractelor aferente, în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.
  • 150 de milioane de lei pentru  lansarea unei sesiuni de finanțare și încheierea contractelor aferente în cadrul unui nou program de conștientizare, având ca solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale în parteneriate cu unități administrativ teritoriale, unități de învățământ și instituții publice.
  • 100 de milioane de lei pentru lansarea sesiunii de finanțare și încheierea contractelor aferente în cadrul unui nou program de conștientizare, denumit generic „Săptămâna verde”, având ca solicitanți eligibili unitățile de învățământ și instituțiile publice.
 • Programul privind gestionarea deșeurilor – Bugetul alocat în 2023 este de 1.5 miliarde de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare prin care se va acorda sprijin financiar unităților administrativ teritoriale în vederea realizării  investițiilor care au ca scop finanțarea stațiilor de sortare și de tratare mecano-biologică.
 • Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare – Programul va beneficia în 2023 de un buget de 1 miliard de lei, pentru relansarea Programului denumit generic “Apă-canal” a cărui ultimă sesiune a avut loc în anul 2010, având ca beneficiari unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară și ca obiect dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, a celor pentru colectarea apelor uzate și a stațiilor de tratare/epurare a apei, luând în calcul numărul mare de localități deficitare din acest punct de vedere la nivel național.
 • Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale -Bugetul alocat este de 500 de milioane de lei necesar lansării unei sesiuni de finanțare și încheierii contractelor destinate acordării de sprijin financiar pentru UAT-uri sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru refacerea siturilor contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziția acestora de către proprietar – printr-un act juridic  – în vederea implementării proiectului.
 • Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace permise de lege destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul culturilor sau așezărilor. Bugetul alocat este de 70 de milioane de lei.
 • Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin amenajarea de spații verzi – În anul 2023, va fi lansat un program nou cu un buget de 50 de milioane de lei ce va avea drept scop amenajarea de spații verzi.
 • Programul “Festivalul Verde”  (Single – Use Plastics)– Bugetul alocat acestui program este de 100 milioane lei și va avea ca beneficiari ONG-urile. Prin acest program se dorește acordarea de resurse financiare pentru achiziționarea de consumabile de carton personalizate cu sigla AFM, în cadrul unor festivaluri cunoscute, așa cum sunt Untold sau Neversea.
 • Programul “Vinerea Verde”-Bugetul alocat este de 100 de milioane de lei și se urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea achiziționării de biciclete/trotinete de către UAT-uri/instituții publice.

Administrația Fondului pentru Mediu implementează două programe de finanțare prevăzute în cadrul PNRR

 •  Programul Prima Conectare – (PNRR) – Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”. Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168 milioane euro. Pentru acest program a fost organizată o sesiune de finanțare în anul 2022, în cadrul căreia au fost aprobate 7 dosare în valoare de 44,862 milioane lei, pentru un număr de 5.004 gospodării.
 • Programul Fabrici de reciclare – (PNRR)– Prin acest program va fi asigurată susținerea financiară a operatorilor economici în vederea creșterii capacităților de reciclare a deșeurilor la nivel național. Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru aceste lucrări este de 286 milioane euro. Pentru acest program, urmează să fie lansată sesiune de finanțare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here