Pe site-ul Băncii Naţionale a României, este supus dezbaterii publice un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce se urmăreşte prin proiectul de Ordin?

Prin proiectul de Ordin se urmăreşte preluarea terminologiei utilizate în proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu directivele europene şi reclasificarea posturilor de angajamente în afara bilanţului, potrivit prevederilor proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. În acelaşi timp, se doreşte modificarea corespunzătoare a corespondenţei cu planul de conturi şi a corelaţiilor în cadrul şi între formulare.

De asemenea, proiectul de act normativ va introduce o cerinţă pentru anumite sucursale din România ale instituţiilor financiare nebancare – persoane juridice străine, de a depune situaţiile financiare periodice (Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere), întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 Care sunt modificările prevăzute în proiectul de Ordin ?

Art. IOrdinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 15 şi 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. – După art. 4 se introduce un articol nou, art. 4.1 cu următorul cuprins:
„Situaţiile financiare periodice mod 5000„Situaţia patrimoniului” şi mod 5080 „Contul de profit şi pierdere”, întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar de către sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare – persoane juridice străine, cu sediul în alt Stat Membru sau cu sediul într-un stat terţ, care au raportări echivalente şi îndeplinesc condiţii de reciprocitate, se depun şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

2. Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II – Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2012.

Art.III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.

Proiectul de Ordin se găseşte pe site-ul Băncii Naţionale a României, în rubrica LEGISLAŢIE, „Proiecte legislative”. Propunerile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 10 octombrie 2011 la adresa persoanei de contact, Cornelia Pitulice, cornelia.pitulice@bnro.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here