Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat în şedinţa din data de 28 octombrie 2011 Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice.

Care este rolul Regulamentului? 

Regulamentul urmăreşte să echilibreze acordarea de credite noi în monedă naţională faţă de cele în valută, ceea ce va duce la consolidarea stabilităţii financiare. De asemenea, va fi asigurată proactiv capacitatea debitorilor neacoperiţi la riscul valutar de a-şi onora obligaţiile de restituire a împrumuturilor contractate. În acelaşi timp, se are în vedere reflectarea cu acurateţe în preţurile serviciilor financiare a riscurilor pe care acordarea de credite în valută către debitorii neprotejaţi faţă de riscul valutar le impune atât pentru aceştia, cât şi pentru băncile comerciale creditoare.

Totodată, Regulamentul îi obligă pe creditori să definească unele criterii mai exigente pentru acordarea creditului de consum în valută, însă nu afectează accesul la creditele în valută pentru care atât destinaţia, cât şi garanţiile aferente sunt de natură imobiliară.

Nu în ultimul rând,  prin acest Regulament, se îmbunătăţeşte mecanismul de informare şi avertizare a clienţilor cu privire la riscurile aferente împrumuturilor în valută şi consecinţele materializării riscurilor valutar şi de dobândă.

Regulamentul a fost supus dezbaterii publice şi a luat în considerare şi propuneri ale sistemului financiar-bancar transmise prin intermediul asociaţiilor profesionale. Acesta va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial şi va fi disponibil, după publicare, pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României: www.bnr.ro.

Sursa: Banca Naţională a României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here