Prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015, s-a dispus anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către anumite categorii de persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei, începând cu 2012.

Un recent ordin comun al ANAF/CNAS stabileşte Procedura de comunicare între cele două instituţii, cu termenele de informare, bine de ştiut de către cei interesaţi.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 842/2015 şi aflat în vigoare de la data de 12.11.2015, Ordinul nr. 2791/994/2015 aprobă Procedura privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între ANAF şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării CASS datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la 31 ianuarie 2015, data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru a veni în sprijinul celor care urmăresc intrarea actelor la ANAF, reţinem, astfel, următoarea derulare a transmiterii informaţiilor privind lista persoanelor fizice care au accesat sistemul de asigurări sociale de sănătate, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asiguraţi, în vederea anulării CASS datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

  • pentru anul 2012, se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 10 zile lucrătoare de la 12 noiembrie 2015, data intrării în vigoare a ordinului comun menţionat;
  • pentru anul 2013 se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 15 zile lucrătoare de la 12 noiembrie 2015;
  • pentru anul 2014 se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 20 de zile lucrătoare de la 12 noiembrie 2015.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata CASS, gestionează informaţiile primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice, pe categorii de asiguraţi, potrivit datelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la 31 ianuarie 2015, care este data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015.

Documentar

  • O.G. nr. 4/2015 a introdus în Codul fiscal, prin articolul 29620, categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
  • Legea nr. 225/2015 anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la 31 ianuarie 2015, data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, aprobată prin Legea nr. 178/2015, de către categoriile de persoane fizice, astfel cum au fost introduse în Codul fiscal prin O.G. nr. 4/2015
  • Una din anexele la Procedură aprobată prin Ordinul ANAF/CNAS prezintă lista cu persoanele îndreptăţite la anularea obligaţiilor de plată a CASS şi pe care o redăm mai jos.

LISTA

categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată

100

copil în cadrul familiei

102

tineri cu vârsta între 18 şi 26 de ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri din muncă

103

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

106

soţ, soţie, părinţi, fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

108

persoane cu handicap, cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse

109

femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară

110

persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

107.1

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

107.2

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

107.3

persoane prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

107.4

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

107.5

persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here