În România, până la acest moment, profesia de auditor financiar se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

I. Aspecte prezentate pe scurt

În data de 29.06.2017, a fost transmisă la Preşedintele României pentru promulgare Legea  privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Legea cuprinde prevederi din domeniul auditului financiar şi din domeniul profesiei contabile.

În domeniul auditului financiar:

 • Se înfiinţează Autoritatea pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar (ASPAAS), prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), cu rol de supraveghere a activităţii auditorilor financiari, a firmelor de audit şi a CAFR.
 • Se reglementează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.
 • Se modifică şi se completează prevederile OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Istoricul legii:

 • Iniţiatorul legii este Guvernul României.
 • În data de 29.05.2017, a fost adoptată de Senatul României.
 • În data de 20.06.2017, a fost adoptată de Camera Deputaţilor (rezultat vot pentru=261, contra=0, abtineri=0).
 • În data de 29.06.2017, a fost transmisă la Preşedintele României pentru promulgare.
 • Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la răspunderea contravenţională, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • La data intrării în vigoare a legii, se abrogă OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile.
 • OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar se va republica în Monitorul Oficial al României.

În esenţă, prin modificarea şi completarea OUG nr. 75/1999, se întelege că:

 • CAFR devine autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar;
 • Noua Autoritate pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar (ASPAAS) devine autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit audit statutar şi activităţile desfăşurate de CAFR.

Aşadar, prin modificarea şi completarea OUG nr. 75/1999, CAFR reglementează şi monitorizează:

 • activităţile auditorilor şi firmelor de audit referitoare la auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar;
 • misiunile de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;
 • misiunile de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale;
 • audit intern, altul decât auditul public intern.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here