Vă propunem, în cele ce urmează, o serie de articole centrate pe beneficiile angajaţilor, astfel cum sunt reglementate de normele legislative în vigoare, urmând a discuta pe larg despre asigurările sociale, pensii, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, prestaţii, indemnizaţia de maternitate şi protecţia maternităţii la locul de muncă, indemnizaţia pentru creşterea copilului, dar şi beneficii privind plata timpului nelucrat (concediul de odihnă, evenimente familiale deosebite, concedii fără plată, de formare profesională etc.).

În acest prim material ne vom centra atenţia pe tipurile de beneficii dedicate angajaţilor, abordând, totodată, într-o manieră generală, subiectul asigurărilor sociale.

Beneficiile angajaţilor. Tipologie

Beneficiile angajaţilor sunt toate formele de contraprestaţii acordate de o entitate în schimbul serviciului prestat de angajaţi sau pentru încetarea contractului de muncă.

Pentru a participa la procesul muncii din cadrul organizaţiei, angajaţii trebuie motivaţi corespunzător obiectivelor pe care este de dorit ca aceştia să le atingă.

Modalitatea de motivare a angajaţilor se realizează prin acordarea de către angajator, a unor beneficii financiare  şi nefinanciare.

Conform standardului naţional de contabilitate IAS 19, beneficiile angajaţilor includ:

Beneficii pe termen scurt:

 • retribuţii, salarii şi contribuţii la asigurările sociale;
 • concediul anual cu plata şi concediul medical cu plata;
 • participări la profit şi prime;
 • beneficii nemonetare (asistenţă medicală, locuinţa, maşinile şi bunurile sau serviciile gratuite sau subvenţionate) pentru angajaţii existenţi.

Beneficii postangajare:

 • beneficii de pensionare, pensii, asigurările de viaţă postangajare şi asistenţă medicală postangajare.

Alte beneficii pe termen lung:

 • absenţe remunerate pe termen lung, precum concediile pentru vechime în serviciu sau concediile sabatice;
 • jubilee sau alte beneficii legate de vechimea în serviciu;
 • indemnizaţii pentru invaliditate pe termen lung.

Compensarea pentru încetarea contractului de muncă.

Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor sunt beneficiile angajaţilor (altele decât compensaţiile pentru încetarea contractului de muncă) care se aşteaptă să fie plătite integral în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare anuală în care angajaţii prestează serviciul în cauza.

Beneficiile postangajare sunt beneficiile angajaţilor (altele decât compensaţiile pentru încetarea contractului de muncă şi beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor) care sunt plătibile după terminarea contractului de muncă.

Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sunt toate beneficiile angajaţilor, altele decât beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor, beneficiile postangajare şi compensaţiile pentru încetarea contractului de muncă.

Compensaţiile pentru încetarea contractului de muncă sunt beneficiile angajaţilor furnizate în schimbul încetării contractului de angajare al unui angajat ca urmare:

 • fie a deciziei unei entităţi de a desface contractul de muncă al unui angajat înainte de dată normală de pensionare;
 • fie a deciziei unui angajat de a accepta o oferta de beneficii în schimbul încetării contractului de muncă.

Acordarea beneficiilor obligatorii presupune un efort financiar din partea organizaţiei, fie prin plata contribuţiilor de asigurări sociale, fie prin plata timpului nelucrat de către salariaţi.          

Beneficiile de asigurări sociale. Prezentare generală

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceÎn sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.

 • persoanele care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
 • funcţionarii publici;
 • cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

II.  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigura din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

IV.  persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

 • administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
 • membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
 • persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare socială, în condiţiile prezenţei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Contribuabili la sistemul public de asigurări sociale sunt:

 • asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
 • angajatorii;
 • persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii -persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori jud
  ecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului;
 • persoane care încheie contracte de asigurare.

În sistemul administrat privat al asigurărilor sociale sunt asigurate în mod obligatoriu persoanele de până în 35 ani care contribuie la sistemul asigurărilor de stat.

Se pot asigura opţional persoanele cu vârstă cuprinsă între 35 şi 45 de ani care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul asigurărilor de stat.

În următorul material din această serie vom prezenta, pe larg, tipurile de beneficii de asigurări sociale, respectiv pensia, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, prestaţiile, indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here