Încheiem seria articolelor referitoare la beneficiile angajaţilor, astfel cum sunt reglementate de legislaţia în vigoare, cu prezentarea celor mai importante aspecte privind numeroasele tipuri de concedii existente. Nu uitaţi să consultaţi şi articolul despre beneficiile de asigurări sociale (pensii, prestaţii, indemnizaţii de maternitate şi pentru creşterea copilului).

Concediul de odihnă

Orice salariat are dreptul la concediul de odihnă plătit,  proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariaţii nevăzători cu o durata de 6 zile.

Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite precum şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile pe an.

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Concediul pentru evenimente familiale deosebite

În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Concediul plătit pentru astfel de evenimente se acordă în baza solicitării salariatului:

 • căsătoria salariatului – 5 zile
 • căsătoria unui copii – 2 zile;
 • naşterea sau adopţia unui copil – 5 zile + 10 zile (dacă tatăl a urmat un curs de puericultură);
 • decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;
 • decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;
 • mutarea într-o locuinţa în altă localitate, în interes de serviciu  – 2 zile;
 • donatorii de sânge – potrivit legii;
 • la schimbarea locului de muncă în altă localitate, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului- 5 zile.

În afară concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, angajata mamă mai poate beneficia de concediu fără plata conform OUG nr. 111/2010.

Concedii fără plată

Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plata.

Concedii de formare profesională

Concediile pentru formare profesională se pot acordă cu sau fără plata. Concediile fără plata pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.

Cererea de concediu fără plata pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o luna înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze dată de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.

Efectuarea concediului fără plata pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Zile de sărbătoare legală

Conform art. 139 din Codul muncii, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

 • 1 şi 2 ianuarie;
 • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
 • prima şi a două zi de Paşti;
 • 1 mai;
 • prima şi a două zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
 • 1 decembrie;
 • prima şi a două zi de Crăciun;
 • două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Repausul săptămânal

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbătă şi duminică. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Repausul zilnic

Conform art. 136 din Codul muncii, salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Alte beneficii obligatorii

Formarea profesională. Conform Codului muncii, societăţile care au mai mult de 20 de salariaţi, sunt obligate să elaboreze anual planuri de formare profesională.

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here