Beneficiarii fondurilor structurale gestionate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală  pot solicita avans pentru finanțarea prin FEADR a proiectului aprobat.  Avansul este de 50% din ajutorul public pentru investiții, conform Regulamentului 679/2011 al Comisiei Europene.

Așadar, în cadrul Regulamentului 679/2011, una dintre modificările importante aduse este modificarea articolului 56 cu privire la valoarea avansului, care nu trebuie să depășească 50% din ajutorul public pentru investiţii, această modificare aplicându-se de la 1 ianuarie 2011. Celelalte modificări aduse actului normativ european  intră in vigoare în a treia zi de la data publicării acestui regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Astfel, valoarea avansului nu trebuie să depășească 50% din ajutorul public pentru investiții, iar plata acestuia este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente care corespunde unui procent de 110% din valoarea avansului.

La cererea beneficiarilor ajutorului pentru investiții, statele membre pot plăti un avans de maxim 50% din ajutorul public.

Pentru beneficiarii publici, acest avans poate fi plătit administraţiilor şi asociaţiilor locale, precum şi autorităţilor regionale şi organismelor de drept public.

*

Documentul legislativ prin care se modifică acordarea valorii avansului este Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 679/2011 al Comisiei, din 14 iulie 2011, dat pentru modificarea Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 1698/2005 al Consiliului referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din FEADR.

Sursa: fonduri-structurale.ro/APDRP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here