13 Decembrie, 2019

Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajator

A. În sistemul public de pensii – C.A.S.

În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 296^3 lit. e) şi g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b).

Baza de calcul ≤  nr. asiguraţilor x valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Pentru anul 2012 :  10.585 lei (2.117 lei câştigul salarial mediu brut x 5) x nr. salariaţi.

În situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g), care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.

B. Baza lunară de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate – C.A.S.S.

Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g), suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), corectată cu excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 lit. b). inclusiv veniturile prevăzute la art. 296^17 alin. (6) respectiv:

a) Cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator.

b) Cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.

C. Baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 0.85%  - datorată de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g)

Suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), corectată cu excepţiile prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 lit. e).

Se include în baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi veniturile prevăzute la art. 296^17 alin. (7) (indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ).

Baza  de calcul ≤  numărul asiguraţilor (din luna pentru care se calculează contribuţia) x 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată. Pentru anul 2012 =  8.400 lei (700 lei salariul minim brut  x 12 salarii) x nr. Salariaţi

În baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator se includ şi următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal:

a) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator;

b) cuantumul sumelor reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

C. Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări pentru şomaj – pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g)

Suma câştigurilor brute acordate persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), pentru care există obligaţia de plată a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Prin câştig brut realizat de un salariat încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv salariatul care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii, se înţelege orice câştig în bani primit de la angajator de către aceste persoane, ca plată a muncii lor sau pe perioada în care sunt încadrate în muncă, inclusiv în perioadele de suspendare ca urmare a statutului de salariat pe care îl deţin, cu excepţia veniturilor prevăzute la pct. 24 din Norme (pentru care nu există obligaţia plăţii fondului de garantare).

D. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale -pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g).

Suma câştigurilor brute realizate lunar de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), respectiv salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.

Pe perioada în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul al contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale o reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu