Hotărârea nr. 952/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale este în vigoare de la 27 iulie 2022.

Unităţile administrativ – teritoriale care vor primi finanţare sunt din judetul Timiş, Teleorman, Dâmboviţa şi Tulcea.

Prin hotărârea de faţă a fost abrobată alocarea sumei de 1.711 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale menţionate mai sus pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2022.

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate.

Nr. crt. Obiectiv Unitatea administrativ- teritorială Suma alocată
– mii lei –
TOTAL 1.711
1) Judeţul Dâmboviţa – total, din care: 400
1 Refacere învelitoare şi structură interioară Şcoala Gimnazială „Panait Georgescu” Comuna Dobra 100
2 Refacere învelitoare şi structură interioară Şcoala Gimnazială „Buică Ionescu” Comuna Glodeni 300
2) Judeţul Teleorman – total, din care: 1.189
1 Refacere sală de sport multifuncţională din Strada Portului nr. 5 Municipiul Turnu Măgurele 1.189
Refacere şcoală gimnazială nr. 4
Refacere Liceul teoretic „Marin Preda”
3) Judeţul Timiş – total, din care: 15
1 Refacere acoperiş Liceul teoretic Peciu Nou Comuna Peciu Nou 7
Refacere acoperiş sala de sport
2 Refacere acoperişul şcolii avariat Comuna Victor Vlad Delamarina 8
Înlocuire stâlpi metalici teren de sport
Reparaţie acoperiş şcoală din satul Visag
Reparaţie acoperiş şcoală din satul Petroasa Mare
Refacere acoperiş şcoală din satul Honorici
4) Judeţul Tulcea – total, din care: 107
1 Refacerea acoperişului imobilului cu destinaţia şcoală Comuna Chilia Veche 107

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here