Ministerul Agriculturii a propus un proiect de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unei scheme de ajutor de stat, în vederea compensării parțiale a pierderilor înregistrate în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei generate de conflictele armate.

Valoarea totală a schemei de sprijin este de 59.866.000 lei, echivalentul a 12.034.334 euro, iar suma prevăzută pentru ajutorul de stat este de 25 lei sau 5 euro per familie de albine. Se estimează că numărul de familii de albine este de 2.395.856. Cursul de schimb valutar folosit pentru conversia în lei a valorii totale/maxime și a cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro.

Suma totală care poate fi acordată fiecărei întreprinderi active în producția primară de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro. Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  • să aibă în proprietate, la data de 31 decembrie 2023, familii de albine înregistrate în baza de date națională gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene;
  • să dețină familii de albine în stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii;
  • să nu fie în stare de lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, conform registrului comerțului sau în cazul persoanelor fizice, să nu aibă o hotărâre judecătorească definitivă de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Beneficiarii pot fi:

Cererea de participare în program trebuie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență, iar plățile se vor efectua până la data de 30 iunie 2024.

 

Vezi aici acte relevante despre apicultori

Vezi aici alte articole despre apicultori

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here