Proprietarii apartamentelor de la parterul blocurilor au mai puține restricții la închiderea balcoanelor și se pot extinde, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament și trimis președintelui pentru promulgare.

Legea autorizării lucrărilor de construcții prevede, acum, că pentru obținerea autorizației de construire pentru efectuarea de lucrări de închidere a balcoanelor și logiilor, proprietarul apartamentului trebuie să depună și un memoriu de arhitectură, care include și o expertiză tehnică, la care se adaugă și acordul vecinilor pentru derularea lucrărilor. Proiectul adoptat exclude acest memoriu și lasă doar acordul asociației de proprietari.

La articolul 7, după alineatul (207), se introduce un nou alineat, alin. (208), cu următorul cuprins:

„(208) Cu acordul asociaţiei de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa şi sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv”.

La Anexa nr. 1 Capitolul I Secţiunea 1, punctul 2.5.6. se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.5.6. Acordul asociaţiei de proprietari conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.”

De asemenea,, proprietarii se pot extinde pe terenul comun cu acordul a două treimi dintre proprietari și al tuturor proprietarilor direct afectați.

La Anexa nr. 2 punctul 10, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:

„10.3. Asociaţiile de proprietari, care deţin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de locaţiune, închiriere, folosinţă sau concesiune asupra acestora precum şi asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesaţi, pentru extinderea spaţiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor şi acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectaţi.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here