Codul penal stabileşte, la Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului, reglementările legale privind avortul sau, mai exact, întreruperea cursului sarcinii. Această faptă devine infracţiune pedepsită cu închisoare în anumite cazuri, pe care le vom prezenta în continuare.

Aşadar, avortul devine infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când întreruperea cursului sarcinii este săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:

  • în afara instituţiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
  • de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie şi drept de liberă practică medicală în această specialitate;
  • vârsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămâni.

În plus, întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Dacă prin faptele de mai sus s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Când faptele au fost săvârşite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica şi interzicerea exercitării profesiei de medic.

IMPORTANT! Şi tentativa la aceste infracţiuni se pedepseşte.

Nu constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului.

IMPORTANT! Nu se pedepseşte femeia însărcinată care îşi întrerupe cursul sarcinii.

Ai nevoie de Codul penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here