Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 nu prezintă elemente de constituţionalitate, susţine instituţia Avocatul poporului, care răspunde, astfel, celor peste 300 de petiţii care au sesizat diferite aspect constituţionale. Avocatul poporului explică, într-un document publicat pe pagina sa de internet, că probleme semnalate de pensionari sau petenţii-funcţionari „reliefează, mai degrabă, aspecte de modificare a legislaţiei privind sistemul de pensii, care sunt de competenţa legiuitorului, nu a CCR sau a Avocatului Poporului”.

Referitor la condiţiile şi criteriile de acordare a pensiei, modul de calcul şi cuantumul valoric, toate acestea sunt stabilite de legiuitor, care are, totodată, libertatea să le modifice. “În plus, diminuarea cuantumului pensiei de serviciu s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a legii, astfel încât intervenţia legiuitorului delegat nu a afectat drepturi câştigate, pensiile în baza Legii nr. 223/2015 nefiind în plată la data modificării”, mai susţine instituţia, referindu-se la diferenţele sesizate de pensionarii militari între criteriile lor şi cele ale altor categorii, cum ar fi personalul diplomatic sau magistraţii.

În al doilea rând, pensia militară de stat nu este o pensie bazată pe contributivitate, ci una derogatorie de la principiul contributivităţii, care stă la baza pensiilor publice stabilite conform Legii nr. 263/2010, exclusiv în raport de contribuţiile de asigurări sociale plătite pe toată durata activităţii în muncă, nu numai în ultimii 5 ani de activitate. Spre deosebire de pensiile publice, pensiile militare de stat nu se plătesc din bugetul asigurărilor sociale – constituit din contribuţiile individuale, ci de la bugetul de stat. Cât priveşte eliminarea sporului de 15% adăugat la media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, constatăm că acordarea acestui spor ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia“, precizează Avocatul Poporului.

Cât priveşte încălcarea principiului constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii, Avocatul Poporului consideră că norma criticată se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. “Faptul că pensiile altor categorii profesionale, reglementate de alte legi speciale, se stabilesc în funcţie de o bază de calcul şi un cuantum calculate în mod diferit, nu poate fi luat în considerare, pensionarii militari nefiind în aceeaşi situaţie juridică cu militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare“, se arată în documentul oficial.

De asemenea, se menţionează că jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a instanţei de contencios european a drepturilor omului a statuat că “principiul egalităţii justifică dreptul la diferenţiere, deoarece egalitatea nu înseamnă uniformitate, iar situaţiile diferite sub aspect obiectiv şi rezonabil impun diferenţe de tratament juridic.

Ai nevoie de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here