De mâine, 11 ianuarie 2018, intră în vigoare o serie de modificări legislative prin care se reglementează și Avocatul Copilului – adjunct al Avocatului Poporului – în sarcina căruia se află apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Legea nr. 9/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 17/2018, urmând a se aplica de joi.

Adjuncţii Avocatului Poporului

Art. 10 din Legea nr. 35/1997 se modifică, stabilind că avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate:

 • drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;
 • drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
 • apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • armată, justiție, poliție, penitenciare;
 • proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;
 • prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, prin Mecanismul Național de Prevenire.

Rămân în continuare valabile prevederilor conform cărora adjuncţii sunt numiţi pe o durată de 5 ani de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Însă sunt introduse direct în lege condiţiile cumulative pentru numirea în funcţia de adjunct:

 • să fie absolvent cu studii superioare de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, ştiinţe economice sau ştiinţe umaniste;
 • să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite sau să fi exercitat timp de un mandat funcţia de deputat sau de senator;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi o bună reputaţie morală;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare;
 • să nu aibă antecedente penale;
 • să nu aibă apartenenţă politică.

Toate aceste informaţii sunt importante, deoarece domeniul privind apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului va fi coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul Copilului.

Atribuţiile Avocatului Copilului

În îndeplinirea mandatului specific domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Avocatul Copilului îndeplineşte următoarele atribuţii:

• soluţionează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanţi ai acestora în legătură cu acţiunile instituţiilor publice din domeniul sănătăţii, educaţiei, protecţiei speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative şi neprivative de libertate, precum şi ale oricăror instituţii a căror activitate este incidentă domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

• soluţionează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;

• promovează drepturile copilului în rândul copiilor şi adulţilor;

• colaborează cu structurile formale ale copiilor şi, în măsura în care consideră necesar, sesizează autorităţile competente;

• formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;

• elaborează studii cu privire la exercitarea şi respectarea drepturilor copilului şi recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice şi la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale;

• efectuează vizite inopinate de control, din oficiu sau la cerere, împreună cu reprezentanţii Mecanismului Naţional de Prevenire a torturii în locurile de detenţie, la centrele educative sau de detenţie în care minorii execută măsurile privative de libertate, la persoanele însărcinate cu supravegherea şi îndrumarea minorilor aflaţi în executarea măsurilor neprivative de libertate, la centrele de plasament, locuinţele de tip familial, asistenţă maternală şi plasament familial în care minorul este plasat ca măsură de protecţie specială, la familia extinsă, precum şi la spitalele de pediatrie;

• sesizează de îndată, din oficiu sau la cerere, organele de urmărire penală atunci când constată existenţa unor indicii privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală împotriva copiilor.

Alte modificări legislative importante

Printre reglementările introduse de Legea nr. 9/2018 în Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului se numără şi următoarele aspecte de reţinut:

 • instituția Avocatul Poporului poate închiria, concesiona sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau private;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului se aprobă prin ordin de către Avocatul Poporului (în forma anterioară a legii, regulamentul se aproba de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului);
 • începând cu data de 1 ianuarie 2018, numărul de posturi finanțate potrivit legii, pentru instituția Avocatul Poporului, se suplimentează cu 18 posturi, dintre care 4 posturi la sediul central și câte un post la cele 14 birouri teritoriale.

Ai nevoie de Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Printre conditii scrie ca avocatul poporului trebuie să fie absolvent cu studii superioare de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, ştiinţe economice sau ştiinţe umaniste; De ce nu au cuprins si doemniul d epregatire conferit prin stiintele sociale? De fapt, stiintele politice si administrative fac parte din stiintele sociale, dar au exceptat sociologia si asistenta sociala. Dinadins?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here