Ministerul Sănătății a postat în dezbatere publică un proiect de ordin de ministru care prevede atribuțiile, drepturile și toate formularele necesare pentru medicii și asistentele care își vor desfășura activitatea în unități de învățământ, preșcolar, gimnazial sau univeristar.

Conform Ordinului, în mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale şi stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar, asistenţa medicală se realizează prin medicii de medicină de familie/generală şi medicii stomatologi din localităţile respective sau din localităţi apropiate.

Art. 7- În urma examinărilor medicale, preșcolarii, elevii și studenții la care sunt depistate diverse afecțiuni sau deficiențe vor fi trimiși cu bilet de trimitere la medicii de specialitate în vederea confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emisă de medicul specialist, vor fi luați în evidenţa specială şi supraveghere medicală.

Medicii și aistentele din unitățile de învățământ vor păstra fișele de evaluare a  sănătții copiilor, vor întocmi fișele de imunizări cu evidența vaccinurilor, și, totodată, vor asigura triajul epidemiologic în unitate.

Triaj epidemiologic

a) Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate.

b) Depistează și declară bolile infecto-contagioase, conform reglementărilor în vigoare, izolează suspecții și informează conducerea unității de învățământ în vederea instituirii măsurilor antiepidemice.

c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.

d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focarele de boli infecto-contagioase și parazitare, la indicația scrisă a medicilor epidemiologi.

e) Semnalează și solicită atât conducerii unității de învățământ, cât și DSP-urilor teritoriale necesitatea întreprinderii de acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.) din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.

f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic.

g) Inițiază, coordonează și efectuează împreună cu asistenții medicali triajul epidemiologic, la intrarea și revenirea în colectivitate după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie.

h) La revenirea preșcolarilor după vacanțe nu este necesară prezentarea avizului epidemiologic.

Cadrele medicale vor trebui să inițieze și acțiuni de promovare a unui stil de viață sănătos, în parteneriat cu părinții, cu ONG-uri sau alte autorități sau entități.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here