17 Noiembrie, 2019

Aviz părinţilor! O zi liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului

În prima zi lucrătoare din decembrie, senatorii au aprobat cu amendamente o iniţiativă parlamentară propusă de un grup de parlamentari USL, potrivit căreia părinţii ar putea să beneficieze de o zi liberă neplătită pe an, respectiv 2 zile libere în cazul familiilor cu mai mult de 3 copii, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor minori şi/sau verificarea periodică a stării de sănătate a acestora.

Propunere legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, propunea, iniţial, ca ziua liberă să fie una plătită, cu o indemnizaţie, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi să fie egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare.

Potrivit proiectului, ziua liberă ar urma să se acorde la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care rezultă controlul medical efectuat.

Proiectul a fost dezbătut de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, fiind aprobat cu amendamentul că ziua liberă este neplătită.

Puteţi consulta forma adoptată de către Senat a propunerii legislative AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu