Dacă aceste probleme riscă să genereze un litigiu, ANCOM vă pune la dispoziţie o procedură facultativă şi gratuită de soluţionare a acestora. 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a emis, recent, o Decizie pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice. Decizia nr. 1171/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 952/2016 şi este în vigoare din data de 28 noiembrie.

Decizia Autorităţii vine pe fondul intrării în vigoare, la data de 28 iulie 2016, a Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. Noua lege acorda ANCOM atribuţii de soluţionare a unui număr semnificativ de categorii de litigii şi prevede ca Autoritatea să stabilească o procedură facultativă şi gratuită de soluţionare a acestora.

Conform deciziei adoptate, ANCOM va soluţiona atât litigiile dintre furnizorii de reţele publice de comunicatii electronice şi operatorii de retea, precum şi dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri.  

Litigii ce pot fi soluţionate de ANCOM

ANCOM poate soluţiona litigiile apărute în situaţiile în care părţile implicate nu ajung la o soluţie amiabilă pe marginea unor dispute care se referă la:

 • acordarea accesului la infrastructură fizică, inclusiv dacă această este instalată în interiorul unei clădiri; 
 • modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri; 
 • împiedicarea de către operatorul de reţea a executării lucrărilor de acces; 
 • punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi a unui punct de contact; 
 • efectuarea inspecţiei elementelor de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice; 
 • punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, precum şi realizarea coordonată a acestora. 

Procedura de soluţionare a litigiilor

Principalele aspecte reglementate vizează modalitatea de sesizare a Autorităţii, actele premergătoare desfăşurării procedurii de soluţionare a litigiilor, etapele desfăşurării procedurii propriu-zise (citarea părţilor, desfăşurarea întâlnirilor, incidentele procedurale etc.), emiterea deciziei de soluţionare a litigiului, termenele procedurale, precum şi regulile aplicabile comunicării actelor de procedură.

Astfel, în cazul apariţiei unei dispute care se referă la aspectele de mai sus, partea interesată trebuie să sesizeze în scris ANCOM. Litigiul va fi soluţionat de către o Comisie care va transmite pârâtului un exemplar al sesizării, însoţit de celelalte documente furnizate de către reclamant şi îi va cere să formuleze răspuns, în funcţie de obiectul litigiului, în termen de 5 sau 10 zile lucrătoare. În funcţie de complexitatea cazului, părţile pot fi invitate la mai multe întâlniri în faţa Comisiei care, pentru buna soluţionare a litigiului, are dreptul de a solicita informaţii suplimentare şi de a apela la opinia unor specialişti externi, care vor avea calitatea de consultanţi cooptaţi, precum şi de a efectua verificări la faţă locului.

Decizia prin care preşedintele ANCOM soluţionează litigiul va fi emisă în termen de cel mult:

a) 4 luni de la data sesizării, pentru:

 • litigiile privind acordarea accesului la infrastructura fizică, apărute în condiţiile art. 19 alin. (6) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;
 • – litigiile referitoare la modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică, precum şi litigiile privind împiedicarea de către operatorul de reţea a executării lucrărilor de acces, apărute în condiţiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;

b) 2 luni de la data sesizării, pentru:

 • litigiile privind punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi a unui punct de contact, apărute în condiţiile art. 20 alin. (6) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;
 • litigiile privind efectuarea inspecţiei elementelor de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, apărute între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;
 • litigiile privind accesul la infrastructura fizică instalată în interiorul unei clădiri, apărute între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o asemenea infrastructură;
 • litigiile referitoare la modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri, apărute 6 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o asemenea infrastructură;
 • litigiile privind punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, apărute între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;
 • litigiile privind realizarea coordonată a lucrărilor de inginerie civilă, apărute între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea.

Decizia este obligatorie pentru părţi, se comunică acestora şi se publică pe pagină de internet a Autorităţii. Această decizie are caracter de act administrativ-jurisdictional şi poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile.

Procedura de soluţionare a litigiilor reglementată prin decizia adoptată este facultativă şi gratuită

Ai nevoie de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice?
Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here