Guvernul a aprobat în şedinţa din data de 13 martie 2012 o ordonanţă de urgenţă care conţine unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Biroul de presă al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) reia o declaraţie a doamnei Daniela Danielescu, preşedinta ANRP, potrivit căreia “ordonanţa de urgenţă reprezintă o parte componentă a procesului de reformare a legislaţiei, din domeniul restituirii proprietăţilor şi acordarea despăgubirilor, respectiv una în acord cu cerinţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”.

Ordonanţa de urgenţă aprobată de executiv prevede reglementarea următoarelor măsuri:

– suspendarea pe o perioadă de 6 luni a emiterii titlurilor de despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor;

– suspendarea pe o perioadă de 6 luni a emiterii titlurilor de conversie emise de către Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

– suspendarea pe o perioadă de 6 luni a procedurilor privind evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri.

Această măsură a fost luată având în vedere epuizarea participaţiei statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, la Fondul Proprietatea prin conversia în acţiuni a titlurilor de despăgubire emise de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Măsura dispusă de Guvern are un caracter temporar şi vine în sprijinul implementării hotărârii pilot pronunţată de către Curtea Europenă a Drepturilor Omului.

Aceste măsuri au fost luate şi în contextul prezentării concluziilor preliminare ale unei misiuni de audit ad-hoc, realizată de către Ministerul Finanţelor Publice privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în care sunt semnalate o serie de deficiente constatate în procesul de restituire a proprietăţilor si de acordare a despăgubirilor.

În această perioadă, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor îşi va continua activitatea, în sensul că personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor va continua să înregistreze noi dosare de despăgubiri, va analiza documentaţia existentă în aceste dosare, precum şi în dosarele aflate în arhiva ANRP, înregistrate începând cu anul 2005 şi până în prezent, în vederea soluţionării legale a cererilor de despăgubire şi va lua măsurile necesare în scopul inventarierii şi arhivării dosarelor de despăgubire depuse de către persoanele îndreptăţite.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii, Dorina Danielescu, a prezentat concluziile preliminare ale misiunii de audit ad-hoc, desfăşurată de către Ministerul Finanţelor Publice cu privire la verificarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi a execuţiei bugetare.

Evaluarea s-a desfăşurat în perioada 14 noiembrie 2011 – 24 februarie 2012 şi a fost efectuată de o echipă de audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea preşedintelui ANRP.

Potrivit doamnei Danielescu, evaluarea s-a făcut având în vedere, atât preluarea mandatului de preşedinte al ANRP, cât şi o serie de deficienţe constatate în activitatea instituţiei, pornind de la numeroasele sesizări venite din partea reprezentanţilor asociaţiilor foştilor proprietari sau din partea persoanelor îndreptăţite care au semnalat în repetate rânduri numeroasele nereguli în activitatea ANRP.

În urma verificărilor, au fost identificate în arhivă aproximativ 38.000 de dosare constituite în baza Legii 10/2001, înregistrate în perioada 2005 – 2011, dar care nu au fost soluţionate. Dintre acestea, aproximativ 21.000 de dosare erau “în stadiu de aşteptare”, nefiind repartizate în lucru consilierilor, în timp ce circa 17.000 de dosare care, deşi erau date în lucru, nu erau analizate şi soluţionate.

Un alt aspect constatat de raportul de audit vizează nerespectarea cronologiei emiterii titlurilor de plată, în funcţie de ordinea depunerii cererilor de opţiune, aspect care excede cadrului legal, lipsa transparenţei, precum şi nereguliile constate în ceea ce priveşte repartizarea spre soluţionare a dosarelor, instrumentarea şi repartizarea dosarelor de despăgubire, precum şi motivarea diagnosticelor din actele medicale depuse în dosare, care să justifice efectuarea, cu prioritate, a plăţilor.

Cu privire la modalitatea de desfasurare a procedurilor de evaluare a imobilelor pentru care se acorda despăgubiri, realizată de catre evaluatorii autorizaţi, preşedintele ANRP a precizat faptul că: “S-a constatat că această atribuire şi evaluare a fost realizată de către aceleaşi 12 societăţi de evaluare, din 34 înregistrate, sau de către aceiaşi zece evaluatori, persoane fizice autorizate, din cei 53. Suma totală plătită societăţilor de evaluare în anul 2010 a fost de aproximativ trei miliarde de lei, din care 91% a fost plătită celor 12 societăţi de evaluare amintite mai sus, iar în cursul anului 2011, aproximativ 1,8 miliarde lei, din care un procent de 76% a fost plătită celor 12 societăţi”.

În ceea ce priveşte modalitatea în care erau efectuate plăţile potrivit Legii nr.9/1998, preşedintele ANRP a declarat că “În cadrul Serviciului pentru aplicarea Legii 9/1998, atribuirea puterii de decizie privind repartizarea, soluţionarea şi plata compensaţiilor băneşti către beneficiari a aparţinut vicepreşedintelui care, conform declaraţiilor angajaţilor ANRP şi consemnărilor făcute de echipa de audit, până în luna august 2011, cu o zi înainte de efectuarea plăţii, vicepreşedintele ANRP preda consilierilor, care întocmesc tabelele de plată, o listă cu dosarele care trebuiau plătite”, a afirmat doamna Danielescu.

Totodată, preşedintele ANRP a arătat că nu au fost exercitate căile legale de atac împotriva procedurilor de executare silită, prin intermediul executorilor judecătoreşti. “În foarte multe dintre aceste cazuri, onorariul avocatului era chiar şi mai mare decât despăgubirile cuvenite persoanelor îndreptăţite, cauzându-se, în acest mod, un prejudiciu bugetului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor”, a adăugat preşedintele ANRP.

Preşedintele Autorităţii a precizat că după finalizarea raportului de audit, acesta va fi postat pe website-ul instituţiei www.anrp.ro .

De asemenea, preşedintele Autorităţii a prezentat şi concluziile controlului exercitat de către Curtea de Conturi în anul 2009, la ANRP, cu privire la modul de evaluare a dosarelor având ca obiect acordarea de despăgubiri de către evaluatorii autorizaţi. În acest sens, doamna Danielescu a mai spus că potrivit raportului Curţii de Conturi, ANRP-ul este obligat să dispună reevaluarea unui număr de 688 de dosare, pentru care Comisia centrală a emis decizii, în cursul anului 2009, şi care au la bază rapoarte de evaluare ce depăşesc suma de 500.000 de lei şi cu privire la care există indicii că au fost supraevaluate, nefiind respectate standardele internaţionale, iar sumele astfel rezultate fiind mult peste preţul de piaţă, fiind cauzat, în acest mod, un prejudiciu bugetului ANRP.

Sursa: ANRP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here