În Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, urmând să intre în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Legea reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi înfiinţării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.

Două precizări de reţinut

În primul rând, legea nu afectează activitatea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi similare incubatoarelor de afaceri.

O a doua precizare: încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează constituirea incubatoarelor de afaceri la data înfiinţării atrage anularea titlului de incubator de afaceri, prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, la propunerea compartimentului cu atribuţii în domeniul politicilor antreprenoriale

Cum funcţionează un incubator de afaceri

Ca principii de funcţionare, reţinem că administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri şi locuri de muncă. Proiectele selectate sunt monitorizate în mod sistematic şi permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenţie a administratorului incubatorului. În planurile de afaceri ale întreprinderiloreste reunită o largă paletă de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenţilor incubatorului de afaceri. De asemenea, incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acţionând ca factor complementar faţă de organizaţiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Organe tutelare şi de avizare

Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri.

Acordarea titlului de incubator de afaceri se realizează prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri; titlul conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta lege.

Cum se înfiinţează un incubator de afaceri

Un incubator de afaceri se poate înfiinţa de către:

a) unul sau mai mulţi fondatori (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare- dezvoltare, camerele de comerţ sau persoana juridică de drept privat care înfiinţează un incubator de afaceri);

b) o asociere în participaţiune, realizată în condiţiile legii, între un fondator autoritate publică şi, după caz:

Tipuri de incubatoare de afaceri

Legea prevede că se pot înfiinţa următoarele tipuri de incubatoare de afaceri:

  • incubator de afaceri cu portofoliu mixt – vizează IMM-urile cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare;
  • incubator de afaceri tehnologic – vizează IMM-urile cu potenţial de creştere tehnologic;
  • incubator academic de afaceri – vizează IMM-urile a căror activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universităţi ori institut de cercetare sau dezvoltă iniţiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca obiectiv reţinerea tinerilor în comunitate şi comercializarea tehnologiilor elaborate şi dezvoltate de studenţi sau de facultate;
  • agroincubator de afaceri – vizează IMM-urile sau societăţile agricole;
  • incubator de afaceri social – foloseşte spiritul antreprenorial şi inovaţia pentru a crea impact social;
  • incubator specific unui sector – oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu;
  • incubator virtual – oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri;
  • incubator pentru activităţi nonagricole în mediul rural.

Criteriile specifice fiecărui tip de incubator referitoare la crearea de noi locuri de muncă, rata de creare de societăţi noi, numărul minim de IMM-uri incubate, procentul de societăţi deţinute de către femei sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

Legea reglementează paşii pentru acordarea statutului de incubator de afaceri, obligaţii şi tipuri de servicii oferite de administratorul incubatorului de afaceri, sursele de finanţare, drepturile şi obligaţiile fondatorului.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here