Reglementarea privind introducerea sistemelor moderne de plată, dată prin OUG nr. 193/2002, are noi Norme de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2017 şi publicată în Monitorul oficial nr. 11/2018. 

Să ne reamintim că Ordonanţa de urgenţă din 2002 a fost modificată recent, prin Legea nr. 209/2016, fiind introdusă obligaţia operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi a  instituţiilor publice care încasează impozite şi taxe de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit. Şi nu numai atât:

 • a fost micşorat – de la 100.000 euro la 10.000 euro – pragul de la care persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul au obligaţia de a oferi clienţilor posibilitatea de plată cu cardul;
 • a fost reglementată posibilitatea acordării unui avans în numerar la terminalele de plată de către operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, precum şi de către persoanele juridice  care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro. Avansul în numerar nu poate să depăşească suma de 200 lei şi se evidenţiază distinct pe bonul fiscal, iar comercianţii pot percepe un comision de maximum 1% din sumă, în cazul acordării avansului în numerar.

Noile norme metodologice, în vigoare de la 5 ianuarie (cu o derogare), le vor înlocui pe cele aprobate prin HG nr. 1253/2003, evident, depăşite. 

Cine aplică Normele?

Pe de o parte, avem beneficiarii plăţii, care sunt :

 • operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, care au obligația de a accepta și cardurile ca instrument de plată; sunt încadrate în sistem serviciile de utilitate publică prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligația de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii: energie electrică și termică, gaze natural, salubritate, apă-canal, telefonie fixă și mobilă.
 • comercianți – persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referință al BNR la data de 31 decembrie a anului precedent. 

Sistemul tripartit de plată cu cardul şi avans în numerar

Completările aduse la ordonanţa de urgenţă prin Legea nr. 209/2016 introduc termeni necesari pentru a lămuri funcţionarea sistemului, şi anume :

 • sistem tripartit de plată cu cardul – sistemul de plată prin carduri în care funcțiile de emitere și acceptare sunt integrate într-o singură instituție financiară, care este și proprietarul sistemului. Atunci când un sistem tripartit de plată cu cardul autorizează alți prestatori de servicii de plată să emită și/sau să accepte carduri de plată, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plată cu cardul și se va supune prevederilor ordonanței de urgență.
 • instituție acceptantă – instituție de credit sau o instituție financiară nebancară care oferă comercianților acceptanți servicii de acceptare la plată a cardurilor și/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică, în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta și comerciantul acceptant, precum și servicii de eliberare de numerar la ghișeele sale și în rețeaua proprie de terminale ale deținătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituția acceptantă poate fi și emitentul instrumentului de plată;
 • instituție emitentă – instituție de credit sau o instituție financiară nebancară care emite și pune la dispoziție deținătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta;
 • card comercial – cardul de plată emis unor operatori economici, unor entități din sectorul public sau unor persoane fizice care desfășoară o activitate independentă de natură economică, a cărui utilizare este limitată la cheltuielile legate de activitatea desfășurată;
 • comision interbancar – comisionul plătit în mod direct sau indirect, pentru fiecare operațiune, între prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului care participă la operațiunea de plată cu cardul sau pe bază de card;
 • comision de servicii percepute comercianților – comisionul plătit acceptantului de către beneficiarul plății, pentru fiecare operațiune, cuprinzând comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată și procesare și marja acceptantului;
 • beneficiar al plății – destinatarul preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operațiuni de plată.

Începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data publicării HG nr. 949/2017 în Monitorul Oficial, avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita a 200 lei și a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu inițierea unei operațiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante.

În cazul acordării de avansuri în numerar :

 • avansul este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea “avans în numerar”;
 • se emite bonul fiscal pe care se evidențiază, alături de bunurile și/sau serviciile achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este cazul, comisionul perceput;
 • după emiterea bonului fiscal se eliberează utilizatorului de card suma solicitată și se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;
 • documentul se atașează chitanței emise de terminalul de plată și se păstrează de către persoanele juridice care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

Terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanța emisă, avansul în numerar acordat. 

Instrumente de plată

Pentru plata obligațiilor către beneficiarii plății, aceștia sunt obligați să accepte la plată carduri de debit și carduri de credit, dar pot accepta la plată și alte instrumente de plată electronică cu acces la distanță. Obligația este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

Pentru a asigura efectuarea plăților cu carduri, beneficiarii plății încheie contracte cu instituțiile acceptante, care efectuează și dotarea cu terminalele de plată. 

Prevederi contractuale

În contractele încheiate cu instituțiile acceptante se prevăd tipurile de obligații de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare a acestuia.

Beneficiarii plății au obligația de a informa utilizatorul de card cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum și de a comunica, la solicitarea utilizatorului de card, informații cu privire la obligațiile de plată ale acestuia.

Tipul și amplasarea terminalelor prin intermediul cărora se pot achita obligații de plată, precum și cheltuielile cu administrarea și operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituțiile acceptante.

Beneficiarii plății stabilesc, prin contractele încheiate cu instituțiile acceptante, schimburile de informații necesare între cele două părți pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de încasări și de avansuri în numerar la terminalele de plată.

Ai nevoie de OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here