În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 104/2018, au fost emis Normele privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”.

Normele  au fost publicate în Monitorul oficial nr. 58/2019 şi sunt aprobate prin Ordinul nr. 99/75/4/2019 semnat de ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi preşedintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Titulari

Potrivit ordonanţei de urgenţă, titularul contului individual de economisire sub formă de depozit Junior Centenar poate fi orice copil care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este cetățean român; nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Pe numele copiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanță, la Trezoreria Statului Sector 1 se deschide începând cu anul 2019 contul special de economisire sub forma de depozit 46.01.01 „Cont individual de economii Junior Centenar”, codificat cu codul numeric personal al copiilor beneficiari, indiferent de domiciliul acestora.

Creditarea contului

– Pot face plăţi în acest cont reprezentanții legali ai copiilor sau alte persoane, inclusiv adoptatorii, după caz, prin virament bancar și/sau prin mandat poștal, la orice unitate teritorială a Trezoreriei Statului.

● În cazul în care depunerea de sume în numerar se efectuează la Trezoreria Statului Sector 1, acestea se înregistrează direct în contul 46.01.01 „Cont individual de economii Junior Centenar” codificat cu codul numeric personal al copilului beneficiar, depunerea efectuându-se pe bază de „Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume”.

● În cazul în care depunerea de sume în numerar se efectuează la alte unități ale Trezoreriei Statului decât Trezoreria Statului Sector 1, depunerea sumelor respective se face în contul 46.01.02 „Sume colectate pentru contul individual de economii Junior Centenar”, pe bază de „Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume”, urmând ca la sfârşitul fiecărei zile să se facă virarea către Trezoreria Sector 1.

– În acelaşi cont Junior se varsă şi:

● sumele virate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, anume depunerea anuală minimă de 1.200 lei, în cazul copiilor ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului (în cazul în care copiii ocrotiţi sunt adoptați, începând cu data adopției, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor);

● sumele reprezentând prima de stat în valoare de 600 lei/an și dobânda calculată în conformitate cu prevederile ordonanței, acordate de la bugetul de stat, virate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Dobânda

Dobânda la sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar se calculează prin aplicarea ratei de dobândă de 3% pe an, la soldul contului, cu convenția „număr de zile calendaristice/360”. Numărul de zile calendaristice se determină de la data creditării contului până la data scadenței depozitului, respectiv data împlinirii vârstei de 18 ani a titularului contului sau data la care a intervenit una dintre situațiile excepționale prevăzute prin ordonanță:

● în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;

● în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;

● în cazul decesului titularului contului.

– Dobânda astfel calculată se virează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în contul 46.01.01 „Cont individual de economii Junior Centenar”, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenței depozitului. 

Prima de stat

Prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au efectuat depuneri de minimum 1.200 lei, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani.

Retragerea sumelor depuse

Retragerea sumelor depuse, precum și a primei de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat depuneri, împreună cu dobânzile aferente, de la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care deservesc localitatea de domiciliu a titularului contului individual de economii Junior Centenar se efectuează la împlinirea de către titularul contului a vârstei de 18 ani, după 15 zile lucrătoare de la data scadenţei depozitului, de către titularul contului sau împuternicitul acestuia, în baza cărții de identitate în original a titularului de cont sau a împuternicirii notariale, însoțită de cartea de identitate în original, ale persoanei desemnate în acest scop, după caz.

Ai nevoie de Normele privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here