Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant a fost urmărită, până acum, prin Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, precum şi prin reglementări la nivel ministerial. Din 26 iulie este în vigoare Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, publicată în Monitorul Oficial nr. 604/2019, act  normativ care include, sub formă de anexe, normativele stabilite anterior prin ordin de ministru.

Reţinem, totuşi, că pentru realizarea hărţilor strategice de zgomot mai avem de așteptat până la 30 iunie 2022! 

Ce se urmăreşte 

Legea îşi propune să abordeze unitar la nivel național evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populației la zgomotul ambiant, prin – ATENŢIEimplementarea progresivă a următoarelor măsuri:

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta lege;

b) asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiant și la efectele sale;

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane, și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiant sub valorile- limită, în situația în care acestea nu sunt depășite.

Unde se vor aplica monitorizările 

– Legea stabilește cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare și de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale și de cele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum și de mașinile industriale mobile.

– Prevederile legii se aplică zgomotului ambiant la care este expusă populația, în special în:

● zonele construite;

● parcurile, grădinile publice sau alte zone liniștite dintr-o aglomerare;

● zonele liniștite din spații deschise;

● apropierea unităților de învățământ, a spitalelor și a altor clădiri și zone sensibile la zgomot.

DE REŢINUT: Prevederile NU se aplică zgomotului generat de:

● persoana expusă;

● activitățile casnice;

● vecini;

● activitățile de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport;

● activitățile militare din zonele militare;

● activitățile prilejuite de manifestarea libertății de religie a cultelor recunoscute.

Reamintim dispoziţiile privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice, prevăzute deja prin Art. 371 din Codul penal.

Indicatorii de zgomot, aplicarea acestora și metode de evaluare 

– Legea stabileşte indicatorii de zgomot utilizați la nivel național în vederea elaborării și revizuirii cartării strategice de zgomot, şi anume indicatori de noapte şi indicatori de zi-seară-noapte. Înainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot să fie obligatorie pentru toate statele membre al Uniunii Europene, indicatorii de zgomot utilizați la nivel național împreună cu datele existente aferente acestora se convertesc în indicatori zi-seară şi indicatori de noapte, iar aceste date nu trebuie să fie mai vechi de 3 ani.

– În completare, se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot.

– Sunt prevăzute metode de evaluare, inclusiv evaluarea efectelor dăunătoare prin intermediul relaţiilor doză-efect.

– Metodele comune de evaluare se stabilesc de către Comisia Europeană

– Utilizarea metodelor comune de evaluare este obligatorie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Cartarea strategică de zgomot 

– Până la data de 30 iunie 2022 se elaborează hărțile strategice de zgomot și se aprobă datele aferente acestora, care prezintă situația anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale și aeroporturile principale.

– Hărțile strategice de zgomot se refac și, dacă este cazul, se revizuiesc cel puțin la fiecare 5 ani de la data de 30 iunie 2022, de fiecare dată pentru anul calendaristic precedent.

– Până la data de 18 iulie 2023 se elaborează planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, iar aceste planuri de acțiune se reevaluează și, dacă este cazul, se revizuiesc, atunci când se produc modificări importante care afectează situația existentă privind nivelul zgomotului, și cel puțin la fiecare 5 ani de la această dată, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale și aeroporturile principale.

– Autoritățile publice și operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu și-au îndeplinit obligațiile de realizare a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 au obligația să îndeplinească aceste obligații până la data de 30 septembrie 2019.

 

Ai nevoie de Legea nr. 121/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here