În aprilie, Ministerul mediului a emis Ordinul nr. 660/2017 prin care a fost aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019. După o jumătate de an, Ghidul a fost modificat şi completat prin Ordinul nr. 1364/2017, publicat în Monitorul Oficial, nr. 893 din 14 noiembrie 2017. 

Ecotichetul

De la 1 ianuarie 2018 – când vor intra în vigoare modificările şi completările – ecotichetul se acordă în cuantum de până la:

  • 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;
  • 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Solicitantul beneficiază de un ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în Ghid.

Ca şi până acum, ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. 

Condiţii pentru producători

Ghidul a fost completat, astfel că:

  • pentru a putea acorda atât ecotichetul, prin prezentul program, cât şi prima de casare, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, producătorul trebuie să fie validat în ambele programe;
  • în aceste condiţii, se aplică şi aici, corespunzător, prevederile referitoare la înscrierea proprietarului autovehiculului uzat, casarea şi radierea acestuia, precum şi toate formalităţile aferente acestor operaţiuni, descrise în cadrul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019. 

Înscrierea solicitantului

Cu începere de la 1 ianuarie 2018, Nota de înscriere va fi valabilă maximum 180 de zile de la data emiterii, şi nu până la data de 31 decembrie inclusiv a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cum prevede Ghidul în prezent. Excepţie face aplicaţia pentru anul 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie. 

Confirmarea informaţiilor introduse în aplicaţia informatică

La data emiterii notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicaţia informatică, între altele, datele de identificare a autovehiculului nou, urmând să se includă aici şi cvadriciclul L6e/L7e-CV, categorii definite astfel:

  • L6e – cvadriciclu uşor, respectiv autovehicul cu patru roţi a cărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipat cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW;
  • L7e – cvadriciclu, respectiv autovehicul cu patru roţi, altul decât cvadriciclul uşor, având masa la gol de cel mult 400 kg, respectiv 550 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri, exclusiv masa acumulatorilor, şi echipat cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW.

Prin articol intrinsec al Ordinului de modificare nr. 1364/2017 se prevede că producătorii validaţi, sesiunile 27 aprilie-8 mai 2017, 15-19 mai 2017 şi 22-30 iunie 2017, şi care au încheiat contracte pentru finanţare pot comercializa autovehiculele aparţinând categoriilor de folosinţă L6e sau L7e pe baza unei cereri depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu, cu încheierea de acte adiţionale la contractele pentru finanţare perfectate.

Ai nevoie de Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here