Legea nr. 316/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene va intra în vigoare la 24 noiembrie 2022. 

Potrivit acesteia, autorizațiile de construire deja prelungite și aflate în termen de valabilitate vor putea fi prelungite cu încă 24 de luni și nu cu diferența până la 24 de luni față de prelungirea inițială.

Amintim că legea 176/2022 prevede că în cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.

Prin legea nr.316/2022 această prevedere a fost modificată şi are următorul cuprins: „Autorizaţiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de acelaşi regim precum cel prevăzut la art. III.”.

„Având în vedere impactul crizei asupra sectorului de construcții, care asigura, în 2020, un procent de 9,7% din PIB-ul României, impact care poate însemna întârzieri majore în graficele de execuție sau chiar blocaj total, este necesară intervenția legislativă în vederea eliminării discriminării create”, scria în epunerea de motive care însoţea documentul în forma sa de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here