Modificări la normele de aplicare a procedurilor de autorizare și avizare a clădirilor în cazul autorizațiilor de securitate la incendiu. Conform unui proiect de ordin de ministru, postat în dezbatere pe pagina Ministerului Afacerilor Interne, IGSU a identificat mai multe neclarități în cadrul de reglementare al autorizațiilor de securitate la incendii, astfel că au fost propuse mai multe prevederi noi, printre care depunerea electronică a întregii documentații de obținere a acestui aviz.

O primă prevedere este legată de obținerea avizului în cazul unei clădiri la care se execută lucrări de modificare sau de schimbare a destinației. Normele actuale prevăd obținerea documentației tehnice pentru întreaga clădire care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, chiar dacă lucrările vizează o parte sau doar o zonă a acesteia. Situațiile care a urmat au devenit adevărate blocaje pentru desfășurarea unor investiții deoarece la clădările cu mai mulți proprietari/chiriași, unii au fost de accord să intre în legaitate, alții nu au dispus de fondurile necesare unor lucrări, așa că nu au fost de acord, alții au manifestat rea-credință și au blocat lucrările fără niciun motiv. În plus, în cazul unor unități sanitare sau clădiri de interes general, a fost greu să se conformeze întreaga clădire la costurile necesare pentru un aviz de securitate la incendiu pe toate imobilele, din moment ce lucrările de amenajare/construcție priveau doar o mica parte a acestora.

“Deși prevederile Legii nr.307/2006 impun o colaborare între aceștia, în fapt acest aspect este greu de dovedit și sancționat. Astfel, proprietarii de bună credință sunt nevoiți să funcționeze fără autorizație de securitate la incendiu, deși doresc conformarea la cerința securitate la incendiu b) lipsa fondurilor necesare conformării întregii construcții la cerințele reglementărilor tehnice de proiectare în vigoare –această situație este constatată mai ales la investițiile dinfonduri publice, în principal la unitățile sanitare.”

Proiectul de Ordin MAI prevede introducerea posibilității obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu pe compartimente sau spații care pot fi asimilate unui compartiment de incendiu.

După articolul 7, se introduce un nou articol, art.7¹, cu următorul cuprins:

Art.7^1 -(1) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează, în parte sau în întreg, un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție, amenajare ori instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întregul spațiu sau întreaga construcție/amenajare/instalație.

(2) Prin excepție de la alin. (1), avizul/autorizația de securitate la incendiu pot fi emise și în cazul în care modificările și/sau schimbarea de destinație vizează o parte a spațiului sau a construcției, dacă aceasta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitat prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), documentația de avizare/autorizare tratează doar partea spațiului/construcției vizate de modificare sau schimbare a destinației.

(4) În scenariul de securitate la incendiu, ca parte a documentației prevăzute la alin.(3), se realizează o analiză a modului în care modificările sau schimbările destinației influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu” a întregului spațiu sau a întregii construcții.

O altă modificare este cea legată de depunerea documentației pentru obținerea avizului, nu doar a cererii, ci a întregii documentații, în format electronic.

La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Cererea de emitere a avizului sau autorizațieipoate fi depusă în format electronic însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului.

La articolul 13, după alineatul (2) seintroduce un nou alineat, (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Documentația tehnică care însoțește cererea menționată la alin.(2), poate fi depusă, de asemenea, în format electronic, caz în care trebuie să conțină și semnătura tuturor factorilor care concură la proiectarea și verificarea proiectului.

Nu în ultimul rând, este reglementată și perioada de obținere a avizului și autorizațiilor, de la 15 zile și, respectiv, 30 de zile cât era stipulate în legislație, la 15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile lucrătoare, ceea ce înseamnă o perioadă mai îndelungată.

La articolul 14, alineatul (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile lucrătoare.

(2) Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum 30 zile lucrătoare.

(4) În situația în care documentația este incompletă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum și faptul că trebuie să ridice documentația depusă.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here