În Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 107/2019 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010. 

Reținem câteva din categoriile mari de aspecte privind autorizarea, care au suferit modificări, cu semnalarea unor noutăţi de interes pentru operatorii din domeniu.

– Se introduce un termen, de 15 zile, în care autoritatea este obligată să răspundă – afirmativ sau negativ – la cererea de autorizare sau de modificare a autorizaţiei, cu condiţiile prevăzute în Normă, pe categorii de unităţi.

– Se modifică regulile de autorizare pentru activitățile de recepție și comercializare a produselor de origine animală în unități separate, incluse în piața angro autorizată.

– Autorizarea în cazul abatoarelor: în autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, la rubrica aferentă obiectivului se înscrie tipul de unitate, respectiv abator, abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la nivelul fermei.

– Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală și care îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare: sunt prevăzute termenul de emitere, tarifele pentru autorizare şi reautorizare.

ATENŢIE – Mijloacele de transport al produselor de origine animală autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pot transporta alimente de origine non-animală cu condiția ca acestea să fie transportate în timp și/sau spații diferite, astfel încât să se asigure protejarea alimentelor de orice contaminare.

– Unitățile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care și-au schimbat domeniul de activitate sau care desfășoară activități noi și care îndeplinesc cerințele referitoare la structură și echipamente, au elaborat programele HACCP și sunt în curs de implementare, pot fi autorizate condiționat.

– Sunt operate modificări la procedura de suspendare sau de interzicere a activității.

– Este prevăzută procedura de autorizare în cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intenționează să deruleze operațiuni de export de produse de origine animală în țări terțe pentru care autoritatea competentă din România trebuie să ofere garanții suplimentare privind cerințele specifice de export.

ATENŢIE – Unitățile de tip catering, unitățile de fabricare a înghețatei din produse de origine animală, precum și unitățile autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, care dețin și document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru producerea și/sau depozitarea și comercializarea produselor de origine nonanimală, trebuie să obțină autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în care sunt specificate toate activitățile desfășurate, în termen de un an de la data publicării prezentei norme sanitare veterinare. 

Baza legală

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare

Ai nevoie de Ordinul nr. 107/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here