În condiţiile în care, aşa cum s-a anunţat, vor fi modificate condiţiile de acces la facilităţi privind plata energiei termice, Executivul a luat măsuri suplimentare prin modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Amendamentele au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 69, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie a.c.

Actul normativ instituie unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei. În esenţă, se reglementează dreptul autorităţilor locale de a aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei,  diferenţa urmând să se acopere din bugetele locale.

În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite pentru acoperirea diferenţelor sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energie termică au obligaţia să sesizeze Ministerul Administraţiei şi Internelor. Într-o atare situaţie, direcţiile generale ale finanţelor publice vor aloca bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, dar numai pentru plata obligaţiilor către furnizorii de energie termică şi până la lichidarea obligaţiilor respective.

Actul normativ mai reglementează posibilitatea acordării cotelor respective în avans, astfel încât furnizorii să poată fi plătiţi pentru constituirea stocurilor de produse energetice şi pentru asigurarea cheltuielilor de transport, precum şi alte aspecte de ordin administrativ.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la 1 octombrie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here