25 Septembrie, 2017

Autentificarea notarială a înscrisurilor

Reglementarea materiei enunţate este cuprinsă în Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Prin Legea nr. 77/2012, o sumă de dispoziţii din Legea notarilor publici – inclusiv cele privind activitatea în acest domeniu – urmează să fie modificate începând cu 1 ianuarie 2013.

Să mai menţionăm, în context, că Legea notarilor publici a mai fost, recent, modificată prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi urmează să mai fie modificată şi prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Secţiunea din lege privind autentificarea înscrisurilor urmează să fie modificată substanţial. În viitoarea redactare se precizează că înscrisul autentic notarial este cel întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de către notarul public ori de către personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, în forma şi în condiţiile stabilite prin lege. Autentificarea unui înscris se face cu respectarea următoarei proceduri: stabilirea identităţii părţilor; exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul actului; semnătura acestora şi data înscrisului.

Mandatarul. Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică, cu excepţiile prevăzute de lege. În această situaţie, notarul public este obligat să verifice în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora, iar în cazul constatării revocării acesteia va respinge cererea de autentificare.

Pentru a lua consimţământul părţilor, după citirea actului, notarul public este obligat să le întrebe dacă au înţeles conţinutul acestuia şi dacă cele cuprinse în act exprimă voinţa lor. Exteriorizarea consimţământului se materializează prin semnătură.

Semnalăm dispoziţii noi potrivit cărora testatorul îşi dictează dispoziţiile în faţa notarului public; notarul public se îngrijeşte de scrierea testamentului, pe care apoi îl citeşte testatorului sau, după caz, îl dă să îl citească, făcând menţiune expresă despre îndeplinirea acestor formalităţi. Dacă dispunătorul îşi redactase deja actul de ultimă voinţă, testamentul autentic îi va fi citit de către notarul public. După citire, dispunătorul trebuie să declare că actul exprimă ultima sa voinţă, testamentul fiind apoi semnat de către testator, iar încheierea de autentificare, de către notarul public.

Testatorul ştiutor de carte va solicita, printr-o cerere scrisă, autentificarea testamentului. În cazul în care testatorul prezintă un testament deja redactat, notarul public trebuie să dea îndrumările necesare privind legalitatea, eficacitatea şi consecinţele actului de ultimă voinţă, după care va proceda la tehnoredactarea testamentului. În cazul în care testatorul nu prezintă un testament redactat, acesta îl va dicta notarului care va tehnoredacta testamentul după dictarea testatorului. După tehnoredactarea testamentului, acesta va fi citit de către notarul public şi, la cererea testatorului, i se va da spre citire şi acestuia.

După citire, testatorul va confirma că testamentul reprezintă ultima sa voinţă şi îl va semna. În cazul în care testatorul a fost asistat de către unul sau 2 martori, aceştia vor semna testamentul. După semnarea testamentului, notarul public va semna încheierea de autentificare a acestuia.

Martori-asistenţi. Prezenţa a 2 martori-asistenţi, ştiutori de carte este obligatorie dacă testatorul nu poate semna, martorii urmând să semneze.

În situaţiile speciale, când notarul public ia declaraţia de voinţă surdului, mutului sau surdomutului în imposibilitate de a scrie, aceasta se face prin interpret, dar tot în prezenţa a 2 martori.

În cazul persoanei nevăzătoare, notarul public îi va citi actul înainte de a-i lua consimţământul.

În cazul acelora care, din pricina infirmităţii, a bolii sau din orice alte cauze, nu pot semna, notarul public, îndeplinind actul, va lua consimţământul numai în prezenţa a 2 martori-asistenţi, această formalitate suplinind absenţa semnăturii părţii. Martorii-asistenţi vor fi identificaţi şi vor semna actul, iar în încheierea de autentificare se va face menţiunea că aceştia au fost prezenţi la citirea actului de către părţi sau, după caz, de către notarul public şi la luarea consimţământului.

NU poate fi martor-asistent persoana care nu a împlinit 18 ani, figurează în act ca parte sau ca beneficiar, din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu este aptă sau persoana care este neştiutoare de carte sau, din orice motiv, nu poate semna.

Arhivare. Actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public.

Exemplarul original al înscrisului autentificat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în faţa notarului public de către părţi sau de către reprezentanţii lor şi, după caz, de cei chemaţi a încuviinţa actele pe care părţile le întocmesc, de martorii-asistenţi, atunci când este cerută prezenţa lor, şi, după caz, de cel care a redactat înscrisul, în condiţiile prezentei legi.

Duplicatul actului original. Părţile primesc un duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are forţa probantă prevăzută de lege ca şi originalul actului.

Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii.

Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  corina
  iulie 6 2012

  “Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii.”

  Cine ma poate lumina cu privire la aceasta fraza?

  Eu inteleg ca cel care autentifica inscrisul este Notarul Public.
  Tot el constata si falsul?
  Cu alte cuvinte daca sunt plecat din tara si la intoarcere gasesc o persoana, instalata in locuinta mea, care face dovada dobandirii cu acte in regula a locuintei mele, cum procedez?
  Probabil voi contesta autenticitatera actului notarial prin care persoana respectiva a devenit proprietarul locuintei mele.
  Ce fac? Merg la Notarul Public si-i spun ca actul este fals, da?
  El o sa-mi spuna ca nu, nu este fals.
  Daca cel autorizat prin lege sa constate falsul considera ca sesizarea mea este nejustificata se cheama ca am ramas fara proprietate cu acte in “regula” , da?
  Eu inteleg din aceasta fraza ca de fapt, instantaneu, toate proprietatile din Romania sunt la cheremul Notarilor Publici. Discutam cumva de legiferarea relatiei dintre Notarii Publici si falsificatori?
  Probabil o sa-mi spuneti ca pot face alte sesizari sau ma adresez instantelor de judecata.
  Aiurea! Aceasta fraza zice clar ca daca Notarul nu constata falsul, aia e.

  Evident, eu am dat un exemplu, situatiile tragice pot fi nenumarate.

  Astept cu interes orice explicatie.

  Multumesc!

  • Răspunde
   Admin LegeStart Blog
   iulie 17 2012

   Doar un avocat va fi în măsură să analizeze acte şi documente referitoare la situaţia de mai sus. Fiecare situaţie va avea nevoie de o analiză temeinică, iar ceea ce dvs. puneţi în discuţie nu se poate limita la o simplă constatare, dincolo de invocarea textului de reglementare legală care, prin însăşi natura lui, este unul de cuprindere generală.

 • Răspunde
  Ana Maria
  octombrie 24 2013

  se pot autentifica declaratii notariale daca declarantul are actul de identitate expirat?

 • Răspunde
  Alina
  noiembrie 16 2015

  Se poate autentifica o intelegere scrisa intre doua persoane cu martori de ambele parti?

 • Răspunde
  Ana
  octombrie 6 2016

  Formularea e putin confuza. Trebuie sa cititi asa: “Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, până la declararea sa ca fals, în condiţiile legii.” Nu notarul declara ca e fals, instanta. Actul notarial face dovada cu privire la constatarile notarului cu ocazia autentificarii actului.

 • Răspunde
  Dan
  martie 19 2017

  Buna ziua. Matusa mea a fost la notar sa-si faca testamentul si m-a lasat pe mine mostenitor. Notarul i-a spus sa nu semneze duplicatele pentru ca-si pierde testamentul valabilitatea. Este adevarat? Mie mi-ar parea normal se le semneze ca sa fie valabile.

  • Răspunde
   martie 20 2017

   Bună ziua,
   Duplicatele notariale nu se semnează. La încheierea actelor notariale în formă autentică se realizează un singur exemplar original, păstrat în arhiva biroului notarial, şi se eliberează duplicate care au aceeaşi forţă probantă ca şi originalul.
   Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, art. 225, alin. (6):
   (6) Duplicatul eliberat la autentificarea actului reprezintă redarea fidelă a conţinutului actului notarial şi a încheierii de autentificare originale, cu excepţia semnăturii părţilor şi a notarului public. În locul semnăturilor originale ale părţilor şi notarului public se menţionează numele şi prenumele fiecărui semnatar. Pe prima pagină a duplicatului se va aplica o parafă cu menţiunea “DUPLICAT”. La finalul duplicatului eliberat la autentificarea actului notarial îndeplinit, după încheierea de autentificare, se introduce formula de duplicat cu următorul cuprins, sub care notarul public semnează şi aplică sigiliul: “Prezentul duplicat s-a întocmit în . .. .. exemplare, de . .. .. .. .. .. ., notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.” În cazul înscrisurilor prevăzute la art. 101 din lege, formula de duplicat va avea următorul conţinut: “Prezentul duplicat s-a întocmit în . .. .. exemplare, de . .. .. .. .. .. ., notar public, astăzi, data autentificării actului, are aceeaşi forţă probantă ca originalul şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii.”

 • Răspunde
  Rodica
  iunie 20 2017

  Buna seara
  Azi am fost la notar sa fac o copie legalizata dupa actul casei,si o declaratie ca nu sunt in litigiu cu nimeni.
  Este normal sa-ti opreasca originalul …actul casei?Eu stiu ca nu.Abia maine merg sa le ridic

 • Răspunde
  Laura Leopoldina
  august 29 2017

  Buna ziua! Tematica mea este inscrisul autentic notarial. 1. Pot sa cer notarului copii de pe actele originale pe care le-a folosit la efectuarea certificatului de mostenitor? 2. Exista o lege care il obliga pe notar sa raspunda in termen de 30 de zile la o cerere scrisa? 3. Ce consecinte de mod juridic si de taxe notariale apar in cazul unei modificari de certificat de mostenitor? Ce taxe notariale sunt prevazute in cazul unui certificat suplimentar de mostenitor? Multumesc anticipat pentru efortul acordat si raspunsul rapid al Dumneavoastra. Numai bine Laura L.

 • Răspunde
  marian
  septembrie 12 2017

  Se poate autentifica la notar un o convenţie scrisă de mână ??????

Scrie un comentariu