În calitate de for tutelar, Camera Auditorilor din România a aprobat procedura de organizare a cursurilor şi a testului de verificare pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori.
Hotărârea de aprobare nr. 24/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 338/2014.
Procedurile se aplică următoarelor categorii de persoane:
– auditori financiari activi, care la data organizării cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori au toate obligaţiile faţă de Cameră îndeplinite, au obţinut calificativul A, pe persoană fizică sau juridică, la ultima inspecţie de calitate efectuată de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională din cadrul Camerei şi împotriva cărora nu au fost pronunţate sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii trei ani;
– auditori financiari activi, care la data organizării cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori au toate obligaţiile faţă de Cameră îndeplinite, nu au fost inspectaţi niciodată de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională din cadrul Camerei şi împotriva cărora nu au fost pronunţate sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii trei ani.
Procedura aprobată tratează:
– organizarea şi înscrierea la curs (care se face de două ori pe an, în lunile februarie şi septembrie, cu o participare de minimum 100 persoane, autori financiari – membri ai Camerei – care se regăsesc în una din categoriile de mai sus);
– organizarea testului de verificare a cunoştinţelor (cu probă scrisă şi orală) şi eliberarea certificatului de absolvire, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pe site-ul Camerei;
– înscrierea în Registrul auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita operaţiuni finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori: solicitarea înscrierii se face în baza certificatului de absolvire; cei interesaţi trebuie să depună documentele necesare, la Departamentul servicii pentru membri, în termen de 90 de zile de la data obţinerii certificatului de absolvire.
Persoanele care au absolvit cursul “Auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene” şi nu au solicitat înscrierea în Registrul auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita operaţiuni finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, în termenul de 90 de zile, în cazul în care vor dori să auditeze proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, vor relua procedura de înscriere.
Auditorii financiari, persoane fizice şi juridice, care sunt înscrişi în Registrul auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita operaţiuni finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori au obligaţia de a notifica Camera, în termen de zece zile lucrătoare, cu privire la orice modificare intervenită în informaţiile publice transmise către Ministerul Fondurilor Europene, ulterior înscrierii în Registru, ori de câte ori este necesar.
Pentru menţinerea în Registrul auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita operaţiuni finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, auditorii financiari înscrişi vor îndeplini cumulativ următoarele cerinţe:

Taxa pentru înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari care pot audita operaţiuni finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori se stabileşte conform prevederilor Camerei şi se achită la momentul înscrierii la curs.
În cazul auditorilor financiari care se înscriu la curs, însă din diverse motive nu pot participa la acesta, Camera va restitui 50% din taxă, iar la înscrierea într-o altă sesiune de curs, auditorii vor achita integral taxa.
Auditorii financiari care se înscriu şi participă la curs şi din diverse motive nu pot participa la testul de verificare a cunoştinţelor vor achita integral taxa, urmând ca în sesiunea următoare să nu mai achite nimic la momentul participării la test.
În cazul auditorilor financiari care participă la curs, susţin testul de verificare a cunoştinţelor şi nu promovează, aceştia vor achita, la momentul înscrierii la cea de-a doua sesiune de test, 50% din taxa integrală, stabilită de Cameră.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here