Printr-un comunicat de presă publicat joi, 16 februarie 2017, Guvernul anunță aprobarea unei Hotărâri de Guvern prin care cei 681.000 de producători agricoli din sectorul vegetal vor primi sprijin financiar pentru culturile amplasate pe teren arabil, pentru anul de plată 2016.

Executivul a stabilit cuantumul de 17,72035 euro/ha, iar plafonul ajutorului național tranzitoriu ANT1 este de 119,422 milioane de euro, echivalentul a 531,870 milioane lei.

Beneficiarii plăților directe sunt:

 • fermierii activi;
 • fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi unitățile  de cercetare și producție, de învățământ din domeniul agricol, cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

Culturile amplasate pe teren arabil pentru care se acordă acest sprijin sunt:

 • cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale);
 • culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe);
 • plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia convenţională, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale);
 • rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr);
 • cartofi;
 • legume;
 • căpșuni și pepeni;
 • flori şi plante ornamentale;
 • plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil inclusiv în sere și solarii.

Aplicarea acestor măsuri va permite beneficiarilor plăților să-și elaboreze propriul plan de afaceri și program de dezvoltare pe termen scurt, în condițiile cunoașterii nivelului sumelor ce urmează să le primească. De asemenea, acordarea acestui ajutor național tranzitoriu asigură capital financiar pentru derularea la timp a activităților specifice din agricultură.

Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2016.

Plățile directe și ajutoarele naționale tranzitorii se acordă potrivit prevederilor OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here