În cursul acestei zile, a fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin care se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei de aplicare a acestora.

Astfel, în cadrul Ordinului MEN nr. 3371/2013 sunt incluse următoarele:

Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar;

Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar în limbile minorităților naționale;

Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă – muzică

Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă – coregrafie

Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program integrat sportiv.

Totodată, actul prevede şi numărul de ore alocate studiului limbii materne, pentru elevii aparținând minorităților naționale care învață în unități de învățământ cu predare în limba română.

* De când se aplică planurile-cadru?

Planurile-cadru de învățământ se aplică:

–  începând cu anul școlar 2013 – 2014 la clasa pregătitoare și la clasa I;

– începând cu anul școlar 2014 – 2015 la clasa a II-a;

– din anul 2015 – 2016 la clasele a III-a și a IV-a.

Ordinul menţioenază că, în anul școlar 2013—2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.686/2003*), iar la clasele a III-a și a IV-a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.198/2004*).

În anul școlar 2014—2015, la clasele a III-a și a IV-a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.198/2004.

*) Ordinele ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.686/2003 și nr. 5.198/2004 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Actul normativ include şi Metodologia privind aplicarea planurilor- cadru de învățământ pentru învățământul primar.

Textul integral şi gratuit va putea fi consultat în curând şi pe  www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here