21 Februarie, 2018

Au fost publicate Normele privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

În Monitorul Oficial nr. 410 din 08.07.2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 821/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Actul normativ aprobă normele metodologice de aplicare a procedurii situaţiilor de criză financiară şi a procedurii insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale (precum şi modelul şi conţinutul unor formulare utilizate cu această ocazie).

CRIZA FINANCIARĂ

În termen de 30 de zile de la sesizarea situaţiei de criză financiară, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de criză financiară.

Autoritatea deliberativă adoptă hotărârea de declarare a situaţiei de criză financiară şi în termen de cinci zile lucrătoare ordonatorul de credite solicită înregistrarea acesteia în Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul acestui registru, în care se regăsesc toate unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţie de criză financiară sau ieşite din această situaţie.

Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se actualizează permanent şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

INSOLVENŢA

În ceea ce priveşte insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, orice creditor sau grup de creditori ce au creanţe certe, lichide şi exigibile asupra unităţii administrativ-teritoriale, ce depăşesc 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunal o cerere de deschidere a procedurii insolventei unitatii administrativ teritoriale.

Astfel, în termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de insolvenţă.

Acesta are obligaţia ca în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvenţă să solicite în tribunal deschiderea procedurii insolvenţei.

În termen de cinci zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, ordonatorul principal de credite solicită înregistrarea unităţii în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Ordinul adoptă şi modelul acestui registru, care se actualizează permanent şi care se află şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stării de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, judecătorul sindic pronunţă sentinţa de închidere a procedurii, chiar dacă nu au fost stinse toate creanţele, sentinţă ce este comunicată ordonatorului principal de credite.

Acesta comunică sentinţa direcţiei generale a finanţelor publice, în termen de cinci zile, în vederea efectuării modificărilor în Registru.

Această sentinţă de închidere a procedurii de insolvenţă se înregistrează în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

Ordinul nr. 821/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu