Ordonanța de urgență nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Prin actul normativ se aprobă schemele de plăți ca mecanisme de susținere și de garantare a protecției drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

(2) Schemele de plăți directe sunt următoarele:

a)schema de plată unică pe suprafață;

b)plata redistributivă;

c)plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;

d)plata pentru tinerii fermieri;

e)schema de sprijin cuplat;

f)schema simplificată pentru micii fermieri.

Pentru a beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care:

a)să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;

b)să depună cerere unică de plată în termen;

c)să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2)  e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;

d)să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72  (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar.

e)să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 21  (1);

f)să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

Cererile unice de plată depuse potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015,  soluționează potrivit legislației aplicabile la data depunerii cererii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here