Prin OUG nr. 44/2015 au fost aprobate măsuri de acordare a unor facilități fiscale, măsuri recunoscute în limbajul curent ca procedurile pentru amnistia fiscală. Procedura efectivă, formularele și modul în care autoritățile fiscale aplică prevederile amnistiei fiscale au fost aprobate prin OMFP nr. 3831/2015, act normativ ce suportă câteva modificări prin temeiul normativ analizat în alerta de astăzi.

Având în vedere că mai sunt 6 zile în care un contribuabil interesat poate să beneficieze de facilitățile fiscale, trecem în revistă principalele prevederi aplicabile pentru amnistia fiscală respectiv noutățile aduse de recenta modificare prin OMFP nr. 378/2016.

Contribuabilii persoane fizice sau juridice ce înregistrează obligații fiscale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 30 septembrie 2015, ce sunt achitate până la data de 31 martie 2016, beneficiază de anularea penalităților de întârziere respectiv de anularea unei cote de 54,2% din dobânzi.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul interesat trebuie să depună o cerere la organul fiscal, să achite obligațiile curente respectiv să aibă depuse toate declarațiile fiscale aferente perioadei actuale.

La momentul acordării facilității amnistiei fiscale trebuie plătită diferența de dobândă de 45,8% iar cererea pentru anularea sumelor șterse se depune până în data de 30 iunie 2016.

Fac obiectul amnistiei fiscale și debitele stabilite prin decizie de impunere în cadrul unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență privind amnistia fiscală, respectiv data de 21 octombrie 2015.

În acest sens, actul normativ analizat astăzi, OMFP nr. 378/2016, aduce ca element de noutate noțiunea de inspecții fiscale în desfășurare, astfel: prin inspecții fiscale aflate în desfășurare la data de 31 octombrie 2015 se înțeleg următoarele tipuri de inspecții:

  • inspecții începute anterior acestei date la care decizia de impunere a fost emisă ulterior;
  • inspecții pentru care decizia de impunere a fost emisă anterior acestei date însă actul administrativ fiscal a fost comunicat contribuabilului ulterior acestei date.

Contribuabilul interesat în a beneficia de facilitatea fiscală își exercită dreptul de a obține amnistia fiscală prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent.

Elementele minime ale acestei notificări sunt:

  • datele de identificare ale contribuabilului;
  • obiectul notificării respectiv intenția de a beneficia de aplicarea facilității;
  • data și semnătura contribuabilului.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare organul fiscal competent emite decizia amânării la plată a accesoriilor.

Pentru aceste obligații accesorii (nu și pentru debitul principal) nu începe sau se suspendă executarea silită, dacă aceasta există, nu se efectuează stingerea din alte surse până la data de 30 iunie 2016, dacă contribuabilul omite să depună cererea de anulare a accesoriilor.

De reținut! Prin actul normativ analizat astăzi se mai actualizează și obligațiile fiscale accesorii ce fac obiectul facilității, respectiv se adoptă o procedură în cazul retragerilor notificărilor depuse de contribuabil.

Ai nevoie de Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here