Actul normativ analizat astăzi respectiv Ordinul ANAF nr. 2097/2015, publicat ieri în Monitorul Oficial, modifică condițiile în care încetează valabilitatea regimului derogatoriu pentru un contribuabil ce a obținut anterior această facilitate.

Potrivit temeiului normativ, regimul de declarare derogatoriu își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

 • la data aprobată pentru încetarea acestui regim, dată aprobată inițial de către autoritatea fiscală, când contribuabilul a justificat posibilitatea aplicării acestui regim derogatoriu;
 • începând cu luna în care nu mai este îndeplinită condiția ce a condus la existența regimului derogatoriu, situație ce va fi detaliată pe parcursul materialului;
 • începând cu luna în care sunt instituite prin lege noi obligații declarative, pentru impozite, taxe și contribuții datorate la buget.

Aceasta este noutatea absolută a actului normativ, respectiv dacă o modificare a legii aduce după sine și obligația depunerii vreunei declarații pentru o taxă datorată către buget, începând cu această lună, încetează regimul derogatoriu.

Să dezvoltăm analiza cu privire la alte aspecte importante privind regimul derogatoriu al declarațiilor.

Un contribuabil poate fi scutit la depunerea unor declarații fiscale pentru o perioadă de la 12 luni la 3 ani.

În ce condiții cumulative se poate acorda regimul derogatoriu?

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, inclusiv pe perioada acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
 • să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 • să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
 • să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
 • să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
 • să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
 • să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;
 • în cazul contribuabililor, persoane juridice, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, pentru perioada prevăzută de lege de 1-3 ani.

Contribuabilul ce se află în aceste situații are dreptul să solicite regimul derogatoriu, iar soluționarea cererii acestuia se face în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, cu condiția depunerii unui dosar complet justificativ.

Pentru ce declarații se poate obține regimul derogatoriu?

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:

 • Formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
 • Formularul 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
 • Formularul 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit », cod 14.13.01.01/d.u;
 • Formularul 104 «Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor», cod 14.13.01.01/dv;
 • Formularul 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
 • Formularul 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă», cod 14.13.01.05;
 • Formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02.

Un exemplu de aplicare și încetare a regimului derogatoriu

Societatea ABC SRL este înregistrată în scopuri de TVA și își suspendă activitatea de la Registrul comerțului în data de 31 august 2015, îndeplinind toate condițiile de a beneficia de regimul derogatoriu. Durata de suspendare a activității este estimată de societate la perioada de 3 ani. Începând cu data de 01 septembrie 2015, poate solicita aplicarea regimului derogatoriu de la obligația depunerii declarațiilor fiscale.

În data de 10 ianuarie 2016, societatea vinde câteva active din patrimoniul societății, pentru care are obligația plății TVA și ulterior a impozitului pe profit. În acest caz, regimul derogatoriu încetează, iar societatea are obligația depunerii declarațiilor fiscale chiar aferente lunii ianuarie 2016.

Foarte important! Existența regimului derogatoriu al declarațiilor nu scutește societatea de depunerea situațiilor financiare anuale.

Ai nevoie de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here