Ordinul nr. 1.430/2021 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și a conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției a fost publicat în Monitorul Oficial.

Noul ordin aprobă modelul-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte dar şi  modelul și conținutul următoarelor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției:

 • Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte;
 • Raport final de evaluare privind adoptatorul/familia adoptatoare;
 • Raport de consiliere și informare a părinților firești/tutorelui anterior exprimării consimțământului la adopție;
 • Fișa sintetică de potrivire inițială;
 • Raport de potrivire între copil și adoptator/familia adoptatoare;
 • Raport cu privire la evoluția relațiilor dintre copil și adoptator/familia adoptatoare;
 • Cerere de adopție internațională;
 • Raport privind copilul utilizat în cadrul adopției internaționale;
 • Raport anual de reevaluare privind adoptatorul/familia adoptatoare;
 • Certificat de conformitate a adopției internaționale potrivit art. 23 din Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993;
 • Tematica sesiunilor de pregătire.

Amintim că din martie 2021, prin legea nr. 268/2020 a fost modificată Legea 273/2004 privind procedura adopției. Astfel, atestatul de persoană sau familie aptă să adopte este valabil pentru o perioadă de 5 ani. Până la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, era valabil 2 ani. Totodată a fost modificată modalitatea de calcul a indemnizaţiei pentru concediul de acomodare:

„Cuantumul indemnizației lunare…este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei” scrie în textul legii.

De asemenea, menţionăm că prin Hotărârea nr. 798/2021 s-a stabilit că pentru adoptatorii/familiile adoptatoare care dețin atestate a căror valabilitate a fost prelungită la data intrării în vigoare a Legii nr. 268/2020, prima verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului se realizează în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here