23 Aprilie, 2019

Au fost aprobate noi declaraţii de venituri în scopul schimbului automat de informaţii în UE

Printr-un ordin comun au fost aprobate patru formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Codul de procedură fiscală.

Ordinul nr. 872/1025/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 503/2014.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, s-a reglementat obligaţia compartimentelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale de a furniza periodic, organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, informaţii referitoare la bunurile imobile deţinute pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale de către persoanele rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene, în scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii cu administraţiile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/16/UE, transpusă în Codul de procedură fiscală în Titlul VII1.

În vederea îndeplinirii obiectivului de mai sus, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să colecteze de la persoanele rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene, care deţin proprietăţi imobiliare în România, informaţiile stabilite la nivelul Comisiei Europene. 

Referatul de aprobare a noii reglementări precizează că unele informaţii se regăsesc deja în formularele de declaraţii pe care contribuabilii le depun la autorităţile administraţiei publice locale sau sunt deţinute de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale (informaţii privind tipul proprietăţilor, suprafaţele proprietăţilor, preţul de cumpărare, valoarea impozabilă), iar altele nu se regăsesc în aceste formulare (informaţii privind natura proprietăţilor: rezidenţială, comercială, industrială, agricolă; informaţii valorice privind proprietăţile: valoare de asigurare, valoare de expropriere, valoare de fuziune etc.).

Ce prevede Codul de procedură fiscală

După cum se face trimiterea din ordin, în vederea asigurării schimbului automat obligatoriu de informaţii, potrivit art. 10912 din Codul de procedură fiscală, autoritatea competentă din România comunică autorităţii competente a oricărui alt stat membru, prin schimb automat, informaţiile referitoare la perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014 şi care sunt disponibile cu privire la rezidenţii din acel stat membru şi la următoarele categorii specifice de venituri şi de capital, astfel cum sunt acestea înţelese în temeiul legislaţiei naţionale din România:

- venituri din muncă;
- remuneraţii plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora;
- produse de asigurări de viaţă neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul schimbului de informaţii sau al altor măsuri similare;
- pensii;
- proprietatea asupra bunurilor imobile şi venituri din bunuri imobile.

Comunicarea informaţiilor are loc cel puţin o dată pe an, în termen de şase luni de la sfârşitul anului fiscal din România pe parcursul căruia au devenit disponibile informaţiile.

Potrivit art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012, modificată, prevederile art. 10912 din care am citat mai sus se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Ce prevăd noile obligaţii declarative

Prin ordinul comun s-au aprobat formularele anexă la declaraţia fiscală pentru:

a) stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice Model ITL – 105
b) stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice Model ITL – 106
c) stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – persoane juridice Model ITL – 107
d) stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice Model ITL – 108

Se cer, între altele, informaţii privind clădirea dobândită sau înstrăinată sau, respectiv, terenul în cauză:

- actul de dobândire/înstrăinare;
- modul de dobândire/înstrăinare a clădirii sau terenului: construire; vânzare-cumpărare; expropriere; moştenire; donaţie; partaj (ieşire din indiviziune); altele.
- valoarea clădirii/terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda; valoarea de achiziţie/înstrăinare; valoarea de construire; valoarea de asigurare; valoarea de expropriere; valoarea de fuziune; valoarea de divizare; altă valoare;
- calitatea de proprietar unic, coproprietar cu cotă-parte, mentionarea celorlalţi coproprietari;
- destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă), comercială, industrială, agricolă, altele.

Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale se codifică cu “Model 2014″, grupa de litere “ITL” şi cifrele “105-108″, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.

Autorităţile administraţiei publice locale gestionează informaţiile din formulare, depuse de contribuabili, şi le transmit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu