În Monitorul Oficial 1 din 3 ianuarie 2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665 din 22 decembrie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Potrivit actului normativ, formularul 300 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, care este ataşată ordinului.

Ordinul mai prevede că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care efectuează în perioada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării, pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

De asemenea, referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012.

În anexa nr.1 ataşată ordinului, găsiţi modelul formularului 300“Decont de taxă pe valoarea adăugată”, iar în anexa nr. 3 sunt prezentate caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului.

La data intrării în vigoare a acestui ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here