Hotărârea nr. 430/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului este în vigoare de la 17 august 2023.

Expertiza tehnică extrajudiciară în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, denumit în continuare domeniu, incluzând specializarea urbanism şi specializarea amenajarea teritoriului (aceste două specializări fiind denumite generic în cele ce urmează, individual, „specializarea” şi, colectiv, „specializările”), se efectuează la cererea celor interesaţi şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OG nr. 2/2000).

În conformitate cu prevederile art. 2628 din OG nr. 2/2000 raportate la art. 38 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul Urbaniştilor din România (denumit în continuare RUR) atribuie calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări pe bază de examen.

Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se atribuie pentru una dintre cele două specializări componente ale domeniului sau pentru ambele specializări în funcţie de opţiunea solicitantului şi rezultatul atestării.

RUR va întocmi Lista experţilor tehnici extrajudiciari RUR (denumită în continuare Lista experţilor), cărora le-a atribuit calitatea de expert tehnic extrajudiciar în specializările „urbanism” sau „amenajarea teritoriului”, conţinând două secţiuni, aferente celor două specializări, furnizând, la cerere, persoanelor interesate lista sau contactele publice ale experţilor extrajudiciari dintr-o anumită zonă.

Conform art. 30 din OG nr. 2/2000, experţii tehnici judiciari în specializarea urbanism şi/sau amenajarea teritoriului pot efectua expertize tehnice extrajudiciare în domeniu fără a fi supuşi procedurii înscrierii în Lista experţilor, examinării sau altor formalităţi prevăzute de acest regulament.

Poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări (amenajarea teritoriului sau urbanism) persoana fizică cu domiciliul în România care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român;

b) este specialist atestat de către RUR de cel puţin 5 ani, cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului şi/sau urbanismului, după cum urmează:

(i) simbolul B pentru specializarea amenajarea teritoriului;

(ii) simbolul D pentru specializarea urbanism;

c) cunoaşte limba română;

d) are capacitate de exerciţiu deplină;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;

f) nu are antecedente penale sau sancţiuni disciplinare;

g) se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;

h) a promovat examenul organizat în acest scop.

Prin excepţie de la alin. (1) lit. h), poate dobândi calitatea de expert extrajudiciar:

a) specialistul cu drept de semnătură RUR care are calitatea de expert judiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului sau are experienţă profesională de minimum 10 ani ca specialist atestat cu drept de semnătură pentru specializările menţionate la alin. (1) lit. b), dovedită prin portofoliu de documentaţii;

b) arhitecţii-şefi cu o experienţă profesională pe post de minimum 5 ani, după cum urmează:

(i) arhitecţii-şefi de judeţ pentru ambele specializări;

(ii) arhitecţii-şefi de municipii şi oraşe pentru specializarea urbanism.

Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţeanul român care a obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în România, potrivit prezentului regulament, în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară în România.

Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări, va fi efectuată de către RUR potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here