Anul 2016 s-a încheiat nu tocmai bine în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, după ce, în ultima zi lucrătoare a acestuia a fost publicată procedura de restituire a sumelor donate pentru achiziţia operei lui Constantin Brâncuşi, „Cuminţenia Pământului”. Măsura a fost luată în contextul în care nu s-a reuşit strângerea fondurilor necesare pentru achiziţionarea acesteia, de la cei peste 100.000 de donatori adunându-se puţin peste 1 miliard de euro.

Restituirea sumelor

Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 1016/2016 stabileşte că sumele de bani colectate în condiţiile OUG nr. 10/2016 se restituie donatorilor integral din contul de disponibilităţi deschis la Trezoreria Statului şi/sau din conturile deschise la instituţiile de credit, până la data de 31 decembrie 2017, după cum urmează:

 • sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilităţi deschis de Ministerul Culturii la Trezoreria Statului şi/sau din conturile în lei deschise la instituţiile de credit.
 • sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii la instituţiile de credit.
 • sumele de bani provenind din SMS-uri şi din numerele liniilor de telefonie fixă, neîncasate până la data de 31 ianuarie 2017, nu vor mai fi transferate către Ministerul Culturii, urmând a fi returnate către donatori direct de către operatorii de telefonie mobilă.  Pentru donaţiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se va face returnarea sumei de 2 EUR către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid.

Atenţie! Persoanele fizice sau juridice care au donat şi care nu doresc restituirea acestora îşi vor exprima această opţiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii, până la data de 31 martie 2017.

Identificarea donatorilor

În cazul în care Ministerul Culturii nu deţine suficiente informaţii pentru identificarea anumitor donatori, acesta va comunica public pe pagina proprie de internet şi prin mijloacele mass-media necesitatea transmiterii informaţiilor necesare în vederea restituirii sumelor donate.

Donatorii neidentificaţi vor depune la Ministerul Culturii la adresa/adresele, inclusiv prin poşta electronică, comunicată/comunicate public pe pagina web proprie şi pe cea a Guvernului, precum şi pe alte căi mediatice, o cerere de restituire a sumelor, conform modelului de mai jos, până la data de 31 octombrie 2017.

cerere cumintenia pamantului2

Cererea de restituire va fi însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • denumirea solicitantului;
 • codul de înregistrare fiscală/CNP;
 • domiciliul solicitantului;
 • suma solicitată la restituire;
 • codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea;
 • banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
 • documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original;
 • numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Am făcut mai multe donații pentru Cumințenia pământului; pentru mine, pentru soție și pentru copii. Toate donațiile sunt făcute de mine, în calitate de “Client”, prin BRD-GSG, iar la “Referință client” am trecul numele fiecăruia dintre aceștia și am specificat scopul donației.
  INTREBARE: Trebuie să fac mai multe cereri de restituire, câte una pentru fiecare din cei menționați la Referință, sau este suficient să fac o singură cerere pe numele meu cel care am depus toți bani, pentru fiecare membru al familiei.
  Am dorit ca ei să aibă sentimentul că au făcut ceva pentru țara lor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here