Răspunsul diferă, în funcţie de numărul persoanelor angajate ilegal. Citiţi mai jos despre tratamentul sancţionator aplicabil.

Răspunderea contravenţională

Într-o primă situaţie, avem în vedere primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă. Pentru asemenea cazuri, Codul muncii prevede, în sarcina angajatorului, amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată. Vorbind despre angajator, este bine de reţinut şi răspunderea angajatului, anume că prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Contravenţiilor li se aplică reglementările din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul oficial nr. 410/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Răspunderea penală

Primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În cazul sancţiunilor de natură penală, este bine de reţinut cel puţin două aspecte, la care ne referim în continuare.

Amenda penală. Potrivit art. 61 din Codul penal, amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilele-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.

Cu începere de la 1 februarie 2014, în temeiul modificărilor la Codul penal aduse de Legea nr. 187/2012, este la latitudinea instanţei să stabilească numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.

Dacă numărul de zile-amendă se poate întinde de la 30 la 400 de zile, Codul penal prevede şi condiţiile în care se pot aplica limite speciale, cuprinse între:

 • 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
 • 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani;
 • 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani.

Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime.

Amenda poate însoţi pedeapsa închisorii sau poate fi înlocuită cu privarea de libertate, în condiţiile art. 62 şi 63 din Codul penal.

Pedepse complementare. În cazul săvârşirii infracţiunii constând în primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse complementare:

 • pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;
 • interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
 • recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;
 • închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

Obligaţii de plată ale angajatorului, în cazul sancţiunii penale

În cazul sancţiunii penale pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:

 • orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
 • cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;
 • cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

2 COMENTARII

 1. Str Staicovici nr 22 SC Exact are multi angajati fara contract la subsol, opertori sondaj. Si o parte din acestia au un contract de 10 ore pe luna dar trebuie sa vina 4 ore pe zi pt acel contract si inseamna 80 de ore pe luna. 10 ore sunt acoperite prin conract, 70 nu.
  SC Exact are multi angajati fara contract si a fost mereu in acesta situatie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here