Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3193/2011, publicat în Monitorul Oficial nr.698 din 3 octombrie a.c., s-a aprobat modelul şi conţinutul formularelor “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi “Certificat”, precum şi procedura de eliberare a acestora.

Formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”, cod 14.13.21.02/a.i.p., şi formularul “Certificat”, cod 14.13.21.02/a.i. sunt prezentate în anexe la ORDIN.

Prin acelaşi act normativ s-a aprobat Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport şi a Certificatului.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul preşedintelui ANAF nr.1.128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi “Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 356 din 27 mai 2009.

Procedura aprobată se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal.

Procedura nu se aplică pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene, în cuprinsul reglementării fiind reluate prevederile art.125 din Codul fiscal pentru determinarea mijloacelor de transport noi.

Certificatul privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, se eliberează, după depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată şi achitarea taxei, la cererea următoarelor categorii de solicitanţi:

a) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, taxabilă în România;

b) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabilă în România.

Formularul (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată” se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Procedura  mai precizează categoriile de solicitanţi cărora li se eliberează certificatul pentru  persoane care nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, respectiv nu au obligaţia depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile pct. 801 din normele metodologice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here