Ordinul MFP nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi a fost modificat, recent, prin Ordinul nr. 2081/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 379 din 15 mai 2019. 

Semnalăm principalele noutăţi din Normele metodologice, cu precizarea – pentru cei neimplicați în acest mecanism – că dobândirea și menținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul SEC constituie condiție specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil.

Atestarea se face gratuit prin intermediul Școlii de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Faţă de forma anterioară, gratuitatea se acordă doar conducătorilor compartimentelor financiar-contabile aflați în funcție la atestare, iar cursurile se fac cu plată pentru toţi solicitanţii.

– În procesul de atestare, Școala de Finanțe Publice și Vamă asigură publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice a tabloului persoanelor atestate și a informațiilor cu privire la atestarea în domeniul SEC.

Secretariatul comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de unul sau mai mulți funcționari publici din cadrul Școlii de Finanțe Publice și Vamă, desemnați prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Direcțiile de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice fac propuneri de membri în comisiile de atestare, respectiv în comisiile de soluționare a contestațiilor.

– În vederea participării la examenul de atestare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, solicitanții depun dosarul de înscriere la registratura Ministerului Finanțelor Publice (ATENŢIE: NU şi la structurile subordonate !), direct sau prin poștă, care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de participare la examenul de atestare;

b) copia actului de identitate;

c)ATENŢIE – copia certificată «conform cu originalul» de către secretariatul comisiei de atestare a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educației Naționale sau, în cazul dosarelor depuse prin poștă, copia legalizată a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

– În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale examenului de atestare, Școala de Finanțe Publice și Vamă emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

– Certificatul de atestare va conţine şi codul numeric personal al titularului.

Certificatul de atestare este valabil pe perioadă nedeterminată – modificare importantă faţă de vechile norme care prevedeau o valabilitate de numai 5 ani de la data eliberării.

– Certificatul de atestare se menține pe perioadă nedeterminată și poate fi utilizat pentru a face dovada că îndeplinește condiția specifică pentru participarea la examen pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, pentru menținerea pe post.

– În vederea dobândirii certificatului de atestare de către conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituțiile publice aflați în funcție, precum și de persoanele care solicită deținerea certificatului de atestare, Ministerul Finanțelor Publice, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă, organizează și desfășoară examene de atestare, în funcție de solicitări, cel puțin o dată pe trimestru. 

Prin recentul Ordinul MFP a fost modificată şi Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 496/2014 cu modelul de formular pentru Certificatul de atestare.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2081/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here