Comisia Europeană a dat României un avertisment, pe 12 februarie 2020, de oprire a tăierilor ilegale de păduri și de punere în aplicare a măsurilor de prevenire a acestui fenomen. Practic, este o scrisoare de „punere în întârziere” pentru remedierea deficiențelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităților române un aviz motivat. Senatorii au pus în dezbatere un proiect legislative care modifică un articol din Codul silvic, cel care se referă la definiția materialelor lemnoase, cu argumentul că neclaritatea acestui articol ar duce, în țara noastră, la nerespectarea legislației de către unele firme.

“Prezenta propunere legislativă are ca scop rezolvarea uneia dintre marile cauze care susţin fenomenul infracţional din domeniu, permiţând sustragerea de la monitorizarea şi controlul specifice, a unui volum impresionant de lemn. Iar acest lucru porneşte de la definiţia incompletă a „materialelor lemnoase” de la punctul 21, din Anexa nr. 1 a Codului Silvic. Interpretarea acestei definiţii a dus la numeroase situaţii investigate de jurnalişti, semnalate Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi constatate inclusiv în scrisoarea Comisiei Europene”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

De altfel, în ultima scrisoare adresată autorităților, Comisia Europeană spune că autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare, iar “inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal. În plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu”, conform comunicatelor oficiale de la Bruxelles.

Inițiatorii proiectului arată și metodele prin care este eludată legea în țara noastră:

  • Pentru un volum mai mare de lemn transportat, nu se solicită aviz de însoţire a materialelor lemnoase, ci doar aviz de însoţire a mărfii; implicit, acest volum de lemn nu poate fi monitorizat şi controlat în conformitate cu prevederile speciale din domeniu;
  • o mare cantitate din lemnul exploatat ilegal este „albit” în documente, se fac mai multe transporturi pe același aviz;
  • nicio instituție de control și sancționare nu poate, la ora actuală, să urmărească și să dea amenzi bazate pe un sistem corect de supraveghere;
  • definiția incompletă a „materialului lemnos” în Codul Silvic.

Proiectul legislativ modifică doar articolul referitor la definiția materialului lemnos.

Articol unic – Punctul 21 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic republicată în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins:

  1. Materiale lemnoase – lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit sau impregnat şi lemnul de foc sub formă de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite şi netivite indiferent de lungimea acestora, capetele şi flancurile buştenilor indiferent de lungimea acestora; traversele din lemn pentru căi ferate, mangalul, lemnul ecarisat şi lemnul cioplit; lemnul sub formă de aşchii sau particule, cetina, rumeguşul, biomasa, coaja arborilor şi resturile de lemn. Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here