Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPIMM) a anunţat că aplicaţia de înscriere în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri va deveni inactivă începând de miercuri, 4 septembrie 2013. Această măsură a fost luată datorită epuizării bugetului aprobat.

Astfel, de la această dată, tinerii cu vârste de până la 35 de ani nu vor mai putea aplica pentru a primi un credit nerambursabil în valoare de până la 10.000 de euro.

Programul a fost lansat în urmă cu doi ani şi prelungit în această primăvară până în anul 2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an.

Beneficiari eligibili sunt persoane fizice, iar valoarea maximă a finanţării este de până la 50% din totalul cheltuielilor, dar nu mai mult de 10.000 de euro.

* Cum se face înscrierea şi de ce resurse dispunem?

Înscrierile au început în acest an pe 22 aprilie, acestea putându-se realiza atât de pe site-ul Ministerului Economiei, la secţiunea “Accesaţi Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat” cât şi prin intermediul link-ului direct: http://programenationale2013.aippimm.ro.

tineri1

Sursa foto: Ministerul Economiei

AIPPIMM pune la dispoziţia părţilor interesate Ghidul Solicitantului, acesta putând fi descărcat direct în format .pdf.

Anexele la Ghidul solicitantului privind „Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” pot fi  accesate la acest link.

* Ce este trebuie să ştim despre acest Program?

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Bugetul alocat pentru anul 2013 este de 25.000.000 lei.

* Cine sunt beneficiarii?

Conform reglementărilor legislative în vigoare (OUG nr. 6/2011), întreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;

b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011;

d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

micro1

Sursa foto: Lege5.ro

De asemenea, în cadrul OUG nr. 6/2011 se prevede faptul că, pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor;

c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi.

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2).

Atenţie! În cele 5 grupe de activitate NU pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

OUG nr. 6/2011 poate fi consultată pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here