20 Februarie, 2020

ATENŢIE: Reglementările fiscale privind TVA au fost modificate!

La baza subiectului abordat în această alertă fiscală se află două acte normative publicate în numerele de ieri ale Monitorului Oficial, respectiv Ordinul MFP nr. 1820/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 şi OPANAF nr. 19/2015 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Decizia Comisiei Centrale Fiscale

Prin Deciziea Comisiei Centrale Fiscale nr. 6/2014 se explicitează baza de calcul a TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii la care nu s-a colectat TVA la momentul livrării de bunuri/prestării de servicii, de obicei din culpa furnizorului ce nu s-a înregistrat în scopuri de TVA deși ar fi avut această obligație.

Este situația persoanelor fizice ce au avut mai multe tranzacții cu terenuri construibile sau construcții noi și în ciuda faptului că au depășit plafonul de scutire de TVA, nu s-au înregistrat în scopuri de TVA, iar la vânzare nu au colectat TVA.

Aceeași situație se aplică și persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate ce au depășit plafonul cifrei de afaceri pentru care se acordă scutire de TVA, fără să solicite înregistrarea în scopuri de TVA și fără să colecteze TVA la livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate ulterior depășirii plafonului.

Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. 6/2014 vine să prezinte modul de determinare a bazei de calcul pentru TVA și modul de calcul al TVA pentru aceste tranzacții, când există o situație post-factum ce obligă aceste persoane la plata TVA.

Sunt posibile trei situații, în funcție de voința părților rezultată din contracte sau din alte mijloace de probă, după cum urmează:

  • dacă părțile au prevăzut în mod expres că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării, în acest caz, pentru aceste livrări de bunuri sau prestări de servicii taxa pe valoarea adăugată se va aplica peste întreaga contravaloare a bunurilor livrate/serviciilor prestate.
  • atunci când părțile nu au făcut nicio mențiune cu privire la TVA iar furnizorul nu poate recupera taxa pe valoarea adăugată de la client, probabil situația cea mai des întâlnită în practică, în acest caz  taxa pe valoarea adăugată se consideră ca fiind deja inclusă în prețul de livrare a bunurilor sau prestare de servicii. În acest caz, taxa pe valoarea adăugată se va determina prin metoda sutei majorate, cunoscându-se că aceasta este inclusă în prețul total al tranzacției.
  • atunci când părțile au prevăzut că taxa pe valoarea adăugată este inclusă în contravaloarea livrării/prestării de servicii, taxa pe valoarea adăugată aferentă tranzacției se determină tot prin metoda sutei majorate. Această situație este una totuși atipică dar posibilă, ce pornește de la o prezumție mai puțin corectă, respectiv furnizorul a fost conștient că trebuia să se înregistreze în scopuri de TVA dar nu a respectat procedura legală.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Decizia CCF nr. 6/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

tva1

Sursa foto: Lege5.ro

Față de prevederile anterioare existente, modificarea majoră este dată de ultimele două situații, când TVA se consideră inclusă în preț. Anterior, autoritățile fiscale solicitau TVA pornind de la prezumția că acesta nu este inclus în preț și s-ar aplica la valoarea tranzacției.

Modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA

Prin OpANAF nr. 19/2015 se modifică procedura existentă privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA.

Actul normativ analizat astăzi se adresează în principal persoanelor juridice înregistrate în scopuri de TVA ce își vor pierde această calitate în cazul în care participanții la societate au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni la reglementările din legislație economică, financiar contabilă și fiscală.

ANAF are dreptul să anuleze din oficiu codul de înregistrare fiscală când aceste persoane au înfăptuit infracțiuni economice, iar procedura este detaliată în funcție de forma juridică a societăților:

  • societăți pe acțiuni și societăți în comandită pe acțiuni;
  • celelalte forme de societate (societate cu răspundere limitată, societate în comandită simplă și societate în nume colectiv).

În cazul societăților pe acțiuni și al societăților în comandită pe acțiuni înregistrate în scopuri de TVA, ANAF va anula din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, dacă oricare dintre administratori sau chiar persoana juridică însăși are înscris în cazier infracțiuni la reglementările din legislație economică, financiar contabilă și fiscală.

În cazul celorlalte persoane juridice, și ne referim în principal la societățile cu răspundere limitată deoarece această formă de societate este cu siguranță cea mai des întâlnită, ANAF va anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA dacă asociații majoritari, asociatul unic, oricare dintre administratori sau chiar persoana juridică însăși au înscrise în cazier infracțiuni la reglementările din legislație economică, financiar contabilă și fiscală.

O altă situație foarte interesantă din punct de vedere fiscal este dată de faptul că procedura de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA se va aplica și când la Registrul comerțului există mențiuni privind schimbarea asociaților sau administratorilor, în contextul în care persoana juridică nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, potrivit recentelor modificări aduse la art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

Această din urmă procedură o vom analiza în contextul în care ne așteptăm la alte modificări normative ce vor enumera punctual criteriile în baza cărora va fi apreciată intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică și vom vedea în ce constă Formularul 088 -”Declarație pe proprie răspundere privind intenția de desfășurare a unei activități economice”, ținând cont că este deja al doilea act ce îl menționează fără să îl reglementeze ca și format sau act normativ cu instrucțiuni de completare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu