Camera Deputaţilor a aprobat, în calitate de for decizional, în cadrul şedinţei de astăzi (3 decembrie 2014), proiectul de lege privind exercitarea profesiei de bonă, cu 285 de voturi “pentru”. Potrivit documentului, această profesie urmează a se exercita în baza unui contract individual de muncă sau pe PFA (persoană fizică autorizată). 

Proiectul de act normativ a primit avizul Senatului în luna februarie a acestui an şi stabileşte că  bona este persoana fizică română sau străină cu domiciliul sau reşedinţa în România, calificată să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului. 

Cine poate fi bonă?

Conform formei adoptate de Senat, poate fi bonă persoana fizică ce îndeplineşte următoarele condiţii:

 • cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa legală în acelaşi oraş cu domiciliul/reşedinţa părinţilor;
 • orice persoană străină cu drept de muncă în România sau dacă posedă diplomă recunoscută/echivalată pentru domeniul de activitate;
 • are capacitate de exerciţiu;
 • este aptă din punct de vedere medical şi psihologic, condiţii dovedite prin certificat/raport specific;
 • fără antecedente penale (certificat de cazier judiciar). 

Prin titlul de calificare se înţelege certificatul de calificare sau diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut. 

Cine nu poate exercita această profesie?

Nu poate fi bonă persoana:

 • condamnată definitiv pentru o faptă penală pentru săvârşirea unei infracţiuni împotriva persoanei;
 • care, în calitate de bonă, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi sau libertăţi ale omului, stabilite de o hotărâre judecătorească;
 • care locuieşte cu persoane care au suferit o condamnare penală, conform declaraţiei pe proprie răspundere;
 • decăzută din drepturile părinteşti;
 • care suferă de boli cronice transmisibile (sau cea care locuieşte cu );
 • dependentă de droguri, alcool sau substanţe psihotrope (sau cea care locuieşte cu );
 • căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal. 

Pot furniza servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului şi persoanele juridice, dacă sunt furnizori de servicii sociale. 

Notă: Bona poate oferi simultan servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pentru:

 • cel mult patru copii, cu vârste între trei luni şi patru ani;
 • cel mult şase copii, dacă aceştia au peste patru ani. 

De ce trebuie să se ocupe bona?

În desfăşurarea activităţii, bona îndeplineşte cel puţin următoarele atribuţii

 • îngrijirea şi supravegherea copilului;
 • hrănirea copilului;
 • acordarea primului ajutor, în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;
 • informarea reprezentanţilor legali cu privire la evoluţia copilului;
 • informarea de urgenţă a angajatorului cu privire la apariţia unor situaţii deosebite în privinţa copilului;
 • însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei. 

Proiectul mai prevede că angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a încheia un contract de muncă pentru bone. 

Atenţie! Aceste reglementări sunt prezente în forma de proiect şi nu se aplică până la publicarea legii în Monitorul Oficial.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here