Începând din 3 decembrie, se aplică noi reguli privind obţinerea permisului auto, un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial intervenind asupra prevederilor legislative din domeniu. Astfel, Ordinul MAI nr. 173/2014 aduce modificări şi completări referitoare la declaraţia candidaţilor pe proprie răspundere, dovada domiciliului/reşedinţei şi cererea pentru prezentarea la examenul auto.

Clarificări privind domiciliul/reşedinţa în România

De la 1 septembrie 2014, Codul Rutier a suferit o serie de modificări prin O.G. nr. 21/2014, printre acestea numărându-se şi câteva aspecte privind domiciliul/reşedinţa în România a candidaţilor. Astfel, prin articolul 231 s-a stabilit, că au domiciliul sau reşedinţa în România persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

 • locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;
 • revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;
 • locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.

Ordinul nr. 173/2014, intrat în vigoare de săptămâna trecută, introduce practic, prin referire, această nouă formă a articolului 231 din septembrie 2014, în reglementările Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Persoanele aflate la studii în România

În cazul persoanelor aflate la studii în România, examinarea NU se mai efectuează de către de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială se află instituţia de învăţământ, ci de către serviciile publice comunitare pe a căror rază se află adresa unde locuieşte candidatul.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul nr. 173/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie! Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

permis_dec1

Excepţia de la regulă: candidaţii la categoriile Tr, Tb şi Tv şi persoanele cu dizabilităţi fizice

Ordinul MAI introduce un paragraf care stabileşte că sunt exceptate de la prevederile de mai sus candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr (tractoare agricole/forestiere), Tb (troleibuz) sau Tv (tramvai), precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice. Aceştia pot fi examinaţi de serviciul public comunitar pe raza căruia se află şcoala auto unde au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.

Declaraţia pe propria răspundere

Din 3 decembrie, candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:

 • locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau
 • revine periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
 • locuieşte în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată; sau
 • se află la studii în România de cel puţin 6 luni, precizând instituţia/instituţiile de învăţământ şi adresa unde locuieşte, în cazul candidaţilor aflaţi la studii în România.

Dovada domiciliului/reşedinţei

În mod normal, dovada domiciliului/reşedinţei se face cu documente aflate în termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competenţă a serviciului public comunitar, după cum urmează:

 • pentru cetăţenii români – cu actul de identitate;
 • pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective – cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicaţia informatică de examinare, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României;
 • pentru străini – cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicaţia informatică de examinare, dreptul de şedere legală pe teritoriul României.

Noul act normativ stabileşte, în plus, că, dacă dovada domiciliului/reşedinţei nu se poate face cu actele de mai sus, candidatul poate folosi alte documente care să justifice în raport cu o adresă anumite elemente de fapt precum:

 • prezenţa fizică a sa / a membrilor de familie;
 • existenţa unei locuinţe la dispoziţia sa;
 • locul de exercitare a activităţilor profesionale;
 • locul de şcolarizare efectivă a copiilor;
 • locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legăturilor administrative cu autorităţile şi instituţiile publice.

permis_dec2

Un nou model al cererii de participare la examenul auto

Cererea-tip, semnată de candidat, pentru participarea la examenul de obţinere a permisului de conducere, a fost înlocuită cu un nou model, actualizat în baza celor mai recente modificări.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here